Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BLIZU ZAHODA D.O.O.
Sedež ali naslov: CESTA NA PRIMOŽ 1
Poštna številka: 2366
Kraj: MUTA
Matična številka: 2348497000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA FINAČNO RAČUNOVODSKIH POSLOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - delavci, ki opravljajo delo, kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za potrebe prodaje blaga, uveljavljanja pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, naslov, strokovna usposobljenost, status invalida,
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci, DURS, kupci, banke ...
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi, v zaklenjeni omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS št. 86/04 )
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLOVANJU IN PLAČI ZAPOSLENEGA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi ter aktivnosti ki so posledica zaposlitve delavca
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravice posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l.RS št. 86/04 )
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: ime, priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, zdravniški pregled, delovni čas, delovno mesto, zavarovalna doba, pokojninska doba, delovni čas ( redno delo, nadurno delo, enoizmensko ) skupaj opravljenih efektivnih ur, nadomestila.. podatki o plači: izplačane plače za polni delovni čas, nadomestilo, nadurno delo, bruto plače, neto plače, pribitki, izplačila zavarovanj, prejemki delavca, solidarnostna pomoč, regres, jubilejna nagrada, kilometrina, malica
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci, DURS, banka, ZPIZ, ZZZS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeni v osebni mapi ki je zaklenjena v omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3 odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur. L. RS št. 86/04 )
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam