Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC
Sedež ali naslov: TRŽAŠKA 63
Poštna številka: 1370
Kraj: LOGATEC
Matična številka: 5051223000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ZAPOSLENIH V ZAVODU

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA (UR.l. SFRJ, št.. 17/90)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v zavodu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osnovna dokumentacija za evidentiranje ter spremljanje dela in uveljavljanje pravic zaposlenega. Potrebe zavoda in Ministrstva za šolstvo, z
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajni arhiv.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, EMŠO Datum, kraj, občina in država rojstva. Državljanstvo. Stalno in začasno prebivališče(kraj, občina, država). Davčna številka in telefonska številka. Kraj dela (kraj, občina, država). Poklic, šolska in strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog, napredovanja in in podatki o strokovnem izpopolnjevanju. Dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja, delovni čas v urah (na teden), zavarovalna doba do zaposlitve v zavodu, status zaposlitve (določen čas/nedoločen čas) in pogodbeno delo, dopolnilno delo (poleg polnega delovnega časa pri drugem delodajalcu). Dejavnost zavoda. Ime druge organizacije ali delodajalca, pri katerem je zaposlen. Datum sklenitve delovnega razmerja. Datum in razlog prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci ZVI Logatec Pooblaščeni delavci MŠZŠ Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št.59/99, 57/2001 in 86/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov , se hrani v ognjevarni zaklenjeni kovinski omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki je izdan dne, 3.1.2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC TRŽAŠKA CESTA 63 1370 LOGATEC matična št.:5051223000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV V ZAVOD SPREJETIH GOJENCEV IN NJIHOVIH STARŠEV / SKRBNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): 75.in 79. člen Zakona o poklicnem in srednjem izobraževanju (Ur.l. RS, št.96/99, 108/99)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Gojenci, ki so nameščeni v zavod in njihovi starši/skrbniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Potrebe obvezenga izobraževanja (spremljanje dela in uspeha gojencev) Obveščanje staršev
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajni arhiv: matična knjiga, matični listi
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, EMŠO, spol gojenca Datum, kraj, občina in država rojstva Državljanstvo Stalno in začasno prebivališče Zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za gojenčevo varnost in za delo z gojencem Podatki o starših/zakonitih zastopnikih (ime, priimek, bivališče, številka telefona, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je gojenec v zavodu)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda (razredniki, vzgojitelji, medicinska sestra, šolska svetovalna služba, tajnica, računovodja, vodstvo zavoda ),v katerega je gojenec nameščen. Pooblaščeni delavci MŠZŠ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, se hrani v ognjevarni zaklenjeni kovinski omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki je izdan dne, 3.1.2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZAVODA ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC TRŽAŠKA 63 1370 LOGATEC matična št.: 5051223000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam