Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Sedež ali naslov: SLOVENSKA CESTA 029
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5837090000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca uporabnikov elektronskih novic spletnega mesta www.lds.si

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki elektronskih novic spletnega mesta www.lds.si
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pošiljanje elektronskih novic uporabnikom spletnega mesta www.lds.si
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Lastnik zbirke in podjetje Innovatif d.o.o
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Skladno s politiko varovanja podjetja Innovatif d.o.o
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca uporabnikov spletnega mesta www.vsiaktivni.si

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se zbirajo in obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika, ki se strinja s pogoji spletišča.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci spletnega mesta www.vsiaktivni.si
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zagotavljanje avtentičnosti oddane pobude na spletišču www.vsiaktivni.si
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: elektronski naslov posameznika
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se posredujejo podjetju Innovatif d.o.o, Radio 1, d. o. o. in politični stranki Liberalna demokracija Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se varujejo v skladu z varovalno politiko podjetja Innovatif d.o.o
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam