Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Dijaški dom Ptuj
Sedež ali naslov: Arbajterjeva ul. 6
Poštna številka: 2250
Kraj: Ptuj
Matična številka: 5167086000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Katalog evidence zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, uveljavljanje pravic posameznika
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Indentifikacijski podatki o posamezniku, rasno poreklo in pripadnost narodnosti, družinska razmerja, stanovanjski in bivalni pogoji, podatki o zaposlitvi, socialno in ekonomsko stanje izobrazba in pridobljena znanja, biometrične značilnosti, slikovni podatki videonadzora, uporaba komunikacijskih sredstev, aktivnosti v prostem času, zdravstveno stanje posameznika, ideološka in verska prepričanja, podatki na področju notranjih zadev, navade posameznika.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Dijaškega doma Ptuj, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS št. 86/ 4)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje dolčeni v Pravilniku, ki je bil sprejet z dne 1.2.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam