Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: L KOZMETIKA d.o.o.
Sedež ali naslov: Tržaška cesta 40
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1661841000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. VIDEONADZOR

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, sklep direktorja družbe, Pravilnik o varovanju osebnih podatkov družbe
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, stranke, poslovni partnerji in drugi obiskovalci poslovnih, skladiščnih in proizvodnih prostorov .
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Videonadzor se izvaja za varnost ljudi in premoženja, zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz poslovnih prostorov ter zaradi morebitne ogroženosti zaposlenih, ki bi lahko nastala zaradi narave dela
 • Rok hrambe (neobvezno): Posnetki se hranijo največ 5 dni v Ljubljani in 30 dni v Lendavi in v posebnih primerih največ eno leto po nastanku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: posnetek posameznika (slika), datum in čas vstopa in izstopa
 • Uporabniki zbirke: Posnetki s pomočjo videonadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom. V pisebnih primerih Ministrstvu za notranje zadeve.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov družbe ob neposredni in primerni uporabi določil Zakona o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Posnetki s ene povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Posnetki s ene posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZAPOSLENI DELAVCI IN NJIHOVI DRUŽINSKI ČLANI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in njihovi družinski čani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic zaposlenih iz naslova delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, stalni in začasno prebivališče, EMŠO, delovno mesto, trajanje in vrsta delovnega razmerja, datum pričetka in prenehanja delovnega razmerja, delovna doba, oblika delovnega razmerja, osebni podatki mladoletnih družinskih članov, plače in nadomestila, davčna številka, številka osebnega računa, kraj, občin ain država rojstva, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, podatki o vzdrževanih družinskih članih, podatki o izrabi dopusta, šifra zaposlenega, spol, davčna izpostava, podatki o invalidnosti.
 • Uporabniki zbirke: Družba, ZPIZ, ZZZS, Zavod za zaposlovanje, Sodišča, zavarovalnice, davčni urad
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v kadrovskem programu do katerega imajo dostop le pooblaščene osebe. Dostop do programa je zavarovan z geslom, ki ga vedo le pooblaščene osebe. Prostor v katerem je računalnik z omenjenim programom se izven delovnega časa zaklepa in nepooblaščenim osebam ni dostopen.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): x
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki se ne posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam