Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Glasbena šola Hrastnik
Sedež ali naslov: Cesta 1.maja 61
Poštna številka: 1430
Kraj: Hrastnik
Matična številka: 5083770000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Ev idenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v službi,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30.in 32.člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo,poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, oblika delovnega razmerja, invalid, ime drugega delodaqjalca pri katerem je delavec še zaposlen
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanja, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanja, Sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in se hrani v ognjevarni omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v službi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, poklic, izobrazba, delovne naloge, zdravstveno stanje, oblika delovnega razmerja, invalid, ime drugega delodajala, pri katerem je delavec še zaposlen
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveni zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka se hrani v ognjevarni omari .Postopki in ukrepi so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz trtjega odstavka 5.člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov o učencih vpisanih v glasbeno šolo

 • Pravna podlaga (neobvezno): pisna privolitev staršev oz.skrbnikov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: udeleženci izobraževanja in njihovi starši oz.skrbniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, datum in kraj rojstva, državljanstvo, zdravstveno stanje, razred, program, dostopna odgovorna oseba za učenca za nujna sporočila
 • Uporabniki zbirke: osebni podatki uporabnikov se ne posredujejo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zbirka se hrani tudi v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari; Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v internem Pravilniku o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam