Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zbor Carmina Slovenica
Sedež ali naslov: Partizanska cesta 5
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 5160235000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca članov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznikov oz. njihovih staršev ali zakonitih zastopnikov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani, starši oz. zakoniti zastopniki mladoletnih članov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti društva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o članih: ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, enotna matična številka, kraj in datum rojstva, davčna številka, telefonska številka, elektronski naslov, številka potnega lista, veljavnost potnega lista, podatki o šolanju: ime šole, razred, ime razrednika, uspeh preteklega šolskega leta, izvenšolske dejavnosti; zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za članovo varnost in za delo v okviru dejavnosti društva: družinska anamneza (težja, kronična obolenja, alergije v družini), prebolene otroške nalezljive bolezni, pogosta obolenja, preteklo bolnišnično zdravljenje, alergija in zdravila, dietetične posebnosti, cepljenja - podatki o obeh starših/zakonitih zastopnikih: ime in priimek, poklic, podjetje oz. organizacija, kjer je zaposlen, službeni telefon, GSM, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi osebne privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, se podatki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) posredujejo določenim pogodbenim partnerjem društva (posredovanje določenih osebnih podatkov, potrebnih za izvajanje dejavnosti društva in za varnost članov društva: ime in priimek, naslov, datum rojstva, enotna matična številka, številka potnega lista, veljavnost potnega lista, alergije in dietetične posebnosti).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, v osebnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do elektronskih podatkov zbirke je varovan z ustrezno računalniško zaščito. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je izdal Zbor Carmina Slovenica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca bivših članov društva – alumni

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bivši člani društva.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje o dejavnostih društva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, datum rojstva, telefonska številka, elektronski naslov, leto vpisa in izpisa v društvo.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do zbirke je varovan z ustrezno računalniško zaščito. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je izdal Zbor Carmina Slovenica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca zunanjih sodelavcev – fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki s sklenjeno avtorsko ali podjemno pogodbo ter študenti, ki opravljajo pogodbena dela preko napotnice študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačilo na podlagi sklenjene pogodbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, enotna matična številka, davčna številka, fakulteta/šola, vpisna številka, trajanje statusa, številka osebnega dokumenta, številka osebnega računa, naziv banke osebnega računa, telefonska številka, elektronski naslov, poklic/strokovna usposobljenost, oblika pogodbenega razmerja, obdobje trajanja dela, opis pogodbenega dela, bruto in neto pogodbeni znesek, podatki o študentskem servisu, ki je izdal napotnico.
 • Uporabniki zbirke: - Uporabniki, ki imajo pravico za pridobivanje osebnih podatkov v zakonskih in podzakonskih aktih. - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do elektronskih podatkov zbirke je varovan z ustrezno računalniško zaščito. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je izdal Zbor Carmina Slovenica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki so kupili proizvode društva.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, telefonska številka, elektronski naslov, kupljeni proizvodi društva, znesek nakupa.
 • Uporabniki zbirke: - Uporabniki, ki imajo pravico za pridobivanje osebnih podatkov v zakonskih in podzakonskih aktih. - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do elektronskih podatkov zbirke je varovan z ustrezno računalniško zaščito. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je izdal Zbor Carmina Slovenica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca oseb, zainteresiranih za obveščanje o dejavnostih društva

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so prijavljene na prejemanje informacij o dejavnostih društva (člani, bivši člani, kupci, podporniki, obiskovalci dejavnosti, druge fizične osebe)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje o dejavnostih društva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, telefonska številka, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do elektronskih podatkov zbirke je varovan z ustrezno računalniško zaščito. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je izdal Zbor Carmina Slovenica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca prejemnikov in prosilcev štipendij Zbora Carmina Slovenica

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o štipendijah.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani društva, ki prejemajo ali pa so zaprosili za štipendijo Zbora Carmina Slovenica, njhovi starši in drugi vzdrževani družinski člani v gospodinjstvu prosilca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Štipendiranje izobraževanja članov društva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo deset let po prenehanju pravice. Po preteku tega roka se podatki arhivirajo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o članu/prosilcu: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, telefon, državljanstvo, davčna številka, elektronski naslov, enotna matična številka, banka osebnega računa, številka osebnega računa, podatki o šolanju vlagatelja (naziv šole in kraj, izobraževalni program, letni ali razred šolanja, uspeh v preteklem šolskem letu), višina sofinanciranja; - podatki o starših in drugih vzdrževanih družinskih članih: ime in priimek, razmerje do vlagatelja-člana društva, EMŠO, status družinskih članov, banka osebnega računa, številka osebnega računa; - podatkih o socialno-ekonomskem položaju prosilca in njegove družine: informacije o dohodkih, ki so vir dohodnine, dohodkih iz opravljanja drugih dejavnosti, pokojninah in nadomestilih, prejetih pri ZPIZ-u, preživninah, drugih dohodkih. Odločba o odmeri dohodnine zavezancev za napoved dohodnine.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo pravico za pridobivanje osebnih podatkov v zakonskih in podzakonskih aktih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do elektronskih podatkov zbirke je varovan z ustrezno računalniško zaščito. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je izdal Zbor Carmina Slovenica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam