Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PERIĆ Specialistična ambulanta zobnih,ustnih bolezni in paradontologije, d.o.o.
Sedež ali naslov: Janeče 3
Poštna številka: 2390
Kraj: Ravne na Koroškem
Matična številka: 2296063000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz zdravstvenega zavarovanja, izvajanje zobozdravstvenih storitev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, rojstni datum, naslov, zavarovalna podlaga, status zobovja: globina žepkov okoli vsakega zoba posebej majavost, zalivke, prevleke, karies,postavljena diagnoza,datum opravljene zobozdravstvene storitve, predpisana terapija , dodatno pa se v kartoteki nahajajo še: napotnice, lokalni RTG posnetki zob, izjava o izbiri zobozdravnika, morebitni izvidi, nalog protetične rehabilitacije, naročilnica za zobnega tehnika
 • Uporabniki zbirke: Zdravstveno osebje, ki sodeluje v procesu zdravljenja, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavarovalnice (Vzajemna, Adriatic Slovenica, Triglav)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov in podatkov, ki se shranjujejo na računalniku so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor družbe, dne 10.04.2008. Osebni podatki so shranjeni v kartotečni omari v prostorih, ki se zaklepajo. Prav tako se vse ročne evidence in podatki po prenehanju dela hranijo v kartotečnih omarah, ki se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam