Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Razvojna agencija Kozjansko
Sedež ali naslov: Mestni trg 2
Poštna številka: 3230
Kraj: Šentjur
Matična številka: 1490524000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kmetijskih gospodarstev na RPP območju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o kmetijstvu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nosilci kmetijske dejavnosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje projektov, priprava statističnih podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, dejavnost, MID številka kmetije.
 • Uporabniki zbirke: Razvojna agencija Kozjansko.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo osebni podatki se izven delovnega časa zaklepajo, mediji na katerih so posneti so zaščiteni z dostopnimi kodami v skladu z določbami Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov v Razvojni agenciji Kozjansko, sprejet dne 10.10. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz te zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Razvojna agencija Kozjansko Mestni trg 2 3230 Šentjur Matična številka: 1490524000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam