Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Josip Aleksej Požru
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DETEKTIV JOSIP ALEKSEJ POŽRU, UNIV. DIPL. PRAVNIK
Sedež ali naslov: Dolenjska cesta 21
Poštna številka: 1108
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1913786000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pogodb o opravljanju detektivskih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 26. člen Zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: naročniki detektivskih storitev (posamezniki, s katerimi upravljavec sklene pogodbo o opravljanju detektivske storitve in ki pooblastijo upravljavca za zbiranje podatkov s področja 9. člena Zakona o detektivski dejavnosti)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: 1) varstvo pravice posameznika do vpogleda v svoje podatke (26.b člen Zakona o detektivski dejavnosti) 2) izvajanje obveznosti, ki jo upravljavcu nalaga Zakon o detektivski dejavnosti 3) nadzor nad zakonitostjo dela upravljavca
 • Rok hrambe (neobvezno): pet let po izpolnitvi pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek ter naslov stalnega oziroma začasnega bivališča naročnika detektivske storitve
 • Uporabniki zbirke: Upravljavec sme posredovati podatke samo tistim, ki vložijo pisno vlogo in izkažejo pravni interes (ustrezna zakonska osnova, pooblastilo v zakonu), ki daje pravico do vpogleda oziroma s pisno privolitvijo ali zahtevo tistega, na katerega se ti podatki nanašajo. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pristojni inšpekcijski organi in Detektivska zbornica RS (26.b člen Zakona o detektivski dejavnosti).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi zgolj na papirnih nosilcih - fizično. Zbirka osebnih podatkov se nahaja v prostoru in omari, ki sta nepretrgano varovana s fizičnim sistemom (zunanja vrata s ključavnico, dodatna protivlomna vrata z zapahi in tremi ključavnicami, protivlomna zaščita oken z notranjimi jeklenimi rešetkami debeline 3 cm, omara s ključavnico) in napravo za varovanje prostorov (javljalnik požara), s katerima se preprečuje in omejuje gibanje, onemogoča nepooblaščen dostop ter samodejno odkriva in javlja eventualen požar. Kadar upravljavec zapušča prostor in omaro, v kateri se nahaja zbirka osebnih podatkov, v celoti vzpostavi sistem fizičnega varovanja in sicer zaklene omaro, protivlomno zaščito oken z notranjimi jeklenimi rešetkami, protivlomna vrata in zunanja vrata. Dostop do zbirke osebnih podatkov ima zgolj upravljavec. Upravljavec uporablja računalnik zgolj kot pisalni stroj, za tiskanje sveže pripravljenih dokumentov neposredno po njihovi pripravi. Upravljavec na računalniku ne shranjuje ničesar. Dostop do računalnika ima zgolj upravljavec. Vzdrževanje in popravilo računalnika se opravlja zgolj ob prisotnosti upravljavca. Po izpolnitvi pogodbe o opravljanju detektivskih storitev se ustrezni podatki vpišejo v zbirko osebnih podatkov, nato se vsi podatki uničijo oziroma izbrišejo na vseh nosilcih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti (Uradni list RS, št. 7/03, 25/08) in Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki ga je dne 15.03.08 sprejel upravljavec.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zbranih informacij

 • Pravna podlaga (neobvezno): 26. člen Zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: posamezniki, o katerih upravljavec zbira podatke na podlagi pisne pogodbe o opravljanju detektivske storitve za naročnika in njegovega pisnega pooblastila za zbiranje podatkov s področja 9. člena Zakona o detektivski dejavnosti (posamezniki nave
 • Namen obdelave osebnih podatkov: 1) izvajanje detektivski
 • Rok hrambe (neobvezno): do izpolnitve pogodbe o opravljanju detektivske storitve
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1) ime in priimek ter naslov stalnega oziroma začasnega bivališča posameznika 2) podatki o neposrednih osebnih vidnih in slušnih zaznavah upravljavca glede na kategorijo posameznika (dolžnika, avtorja anonimnih pisem, povzročitelja materialnih in nematerialnih škod, delavca, storilca kaznivega dejanja, ki se preganja na zasebno tožbo, disciplinskega kršilca, kandidata za zaposlitev)
 • Uporabniki zbirke: Upravljavec sme posredovati podatke samo tistim, ki vložijo pisno vlogo in izkažejo pravni interes (ustrezna zakonska osnova, pooblastilo v zakonu), ki daje pravico do vpogleda oziroma s pisno privolitvijo ali zahtevo tistega, na katerega se ti podatki nanašajo. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pristojni inšpekcijski organi in Detektivska zbornica RS (26.b člen Zakona o detektivski dejavnosti).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi zgolj na papirnih nosilcih - fizično. Zbirka osebnih podatkov se nahaja v prostoru in omari, ki sta nepretrgano varovana s fizičnim sistemom (zunanja vrata s ključavnico, dodatna protivlomna vrata z zapahi in tremi ključavnicami, protivlomna zaščita oken z notranjimi jeklenimi rešetkami debeline 3 cm, omara s ključavnico) in napravo za varovanje prostorov (javljalnik požara), s katerima se preprečuje in omejuje gibanje, onemogoča nepooblaščen dostop ter samodejno odkriva in javlja eventualen požar. Kadar upravljavec zapušča prostor in omaro, v kateri se nahaja zbirka osebnih podatkov, v celoti vzpostavi sistem fizičnega varovanja in sicer zaklene omaro, protivlomno zaščito oken z notranjimi jeklenimi rešetkami, protivlomna vrata in zunanja vrata. Dostop do zbirke osebnih podatkov ima zgolj upravljavec. Upravljavec uporablja računalnik zgolj kot pisalni stroj, za tiskanje sveže pripravljenih dokumentov neposredno po njihovi pripravi. Upravljavec na računalniku ne shranjuje ničesar. Dostop do računalnika ima zgolj upravljavec. Vzdrževanje in popravilo računalnika se opravlja zgolj ob prisotnosti upravljavca. Po izpolnitvi pogodbe o opravljanju detektivskih storitev se ustrezni podatki vpišejo v zbirko osebnih podatkov, nato se vsi podatki uničijo oziroma izbrišejo na vseh nosilcih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti (Uradni list RS, št. 7/03, 25/08) in Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki ga je dne 15.03.08 sprejel upravljavec.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca naznanjenih kaznivih dejanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): 26. člen Zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: 1) ovadenec: posameznik za ka
 • Namen obdelave osebnih podatkov: 1) varstvo pravice posameznika do vpogleda v svoje podatke (26.b člen Zakona o detektivski dejavnosti) 2) izvajanje obveznosti, ki jo upravljavcu nalaga Zakon o detektivski dejavnosti 3) nadzor nad zakonitostjo dela upravljavca
 • Rok hrambe (neobvezno): pet let po vnosu
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1) vrste osebnih podatkov za ovadenca: upravljavcu znani podatki o posamezniku (ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, opis dejanskega stanja) 2) vrste osebnih podatkov za oškodovanca: upravljavcu znani podatki o posamezniku (ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, opis dejanskega stanja)
 • Uporabniki zbirke: Upravljavec sme posredovati podatke samo tistim, ki vložijo pisno vlogo in izkažejo pravni interes (ustrezna zakonska osnova, pooblastilo v zakonu), ki daje pravico do vpogleda oziroma s pisno privolitvijo ali zahtevo tistega, na katerega se ti podatki nanašajo. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pristojni inšpekcijski organi in Detektivska zbornica RS (26.b člen Zakona o detektivski dejavnosti).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi zgolj na papirnih nosilcih - fizično. Zbirka osebnih podatkov se nahaja v prostoru in omari, ki sta nepretrgano varovana s fizičnim sistemom (zunanja vrata s ključavnico, dodatna protivlomna vrata z zapahi in tremi ključavnicami, protivlomna zaščita oken z notranjimi jeklenimi rešetkami debeline 3 cm, omara s ključavnico) in napravo za varovanje prostorov (javljalnik požara), s katerima se preprečuje in omejuje gibanje, onemogoča nepooblaščen dostop ter samodejno odkriva in javlja eventualen požar. Kadar upravljavec zapušča prostor in omaro, v kateri se nahaja zbirka osebnih podatkov, v celoti vzpostavi sistem fizičnega varovanja in sicer zaklene omaro, protivlomno zaščito oken z notranjimi jeklenimi rešetkami, protivlomna vrata in zunanja vrata. Dostop do zbirke osebnih podatkov ima zgolj upravljavec. Upravljavec uporablja računalnik zgolj kot pisalni stroj, za tiskanje sveže pripravljenih dokumentov neposredno po njihovi pripravi. Upravljavec na računalniku ne shranjuje ničesar. Dostop do računalnika ima zgolj upravljavec. Vzdrževanje in popravilo računalnika se opravlja zgolj ob prisotnosti upravljavca. Po izpolnitvi pogodbe o opravljanju detektivskih storitev se ustrezni podatki vpišejo v zbirko osebnih podatkov, nato se vsi podatki uničijo oziroma izbrišejo na vseh nosilcih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti (Uradni list RS, št. 7/03, 25/08) in Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki ga je dne 15.03.08 sprejel upravljavec.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca pooblastil o opravljanju detektivskih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 45. člen Zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/11)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki detektivskih storitev (posamezniki, ki pooblastijo upravljavca za zbiranje podatkov s področja 26. člena Zakona o detektivski dejavnosti)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: 1) varstvo pravice posameznika do vpogleda v svoje podatke (48. člen Zakona o detektivski dejavnosti) 2) izvajanje obveznosti, ki jo upravljavcu nalaga Zakon o detektivski dejavnosti 3) nadzor nad zakonitostjo dela upravljavca
 • Rok hrambe (neobvezno): Pet let po izpolnitvi obveznosti iz pooblastila
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o naročniku detektivske storitve (ime, priimek in naslov fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe); podatki o pooblastilu o opravljanju detektivske storitve (zaporedna številka pooblastila, datum sklenitve in datum izpolnitve pooblastila); podatki o področju zbiranja informacij (navedba področja zbiranja podatkov iz 26. člena Zakona o detektivski dejavnosti in opis vsebine detektivske storitve oziroma predmeta)
 • Uporabniki zbirke: Upravljavec sme posredovati podatke samo tistim, ki vložijo pisno vlogo in izkažejo pravni interes (ustrezna zakonska osnova, pooblastilo v zakonu), ki daje pravico do vpogleda oziroma s pisno privolitvijo ali zahtevo tistega, na katerega se ti podatki nanašajo. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pristojni inšpekcijski organi in Detektivska zbornica RS (48. člen Zakona o detektivski dejavnosti).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi zgolj na papirnih nosilcih - fizično. Zbirka osebnih podatkov se nahaja v prostoru in omari, ki sta nepretrgano varovana s fizičnim sistemom (zunanja vrata s ključavnico, dodatna protivlomna vrata z zapahi in tremi ključavnicami, protivlomna zaščita oken z notranjimi jeklenimi rešetkami debeline 3 cm, omara s ključavnico) in napravo za varovanje prostorov (javljalnik požara), s katerima se preprečuje in omejuje gibanje, onemogoča nepooblaščen dostop ter samodejno odkriva in javlja eventualen požar. Kadar upravljavec zapušča prostor in omaro, v kateri se nahaja zbirka osebnih podatkov, v celoti vzpostavi sistem fizičnega varovanja in sicer zaklene omaro, protivlomno zaščito oken z notranjimi jeklenimi rešetkami, protivlomna vrata in zunanja vrata. Dostop do zbirke osebnih podatkov ima zgolj upravljavec. Upravljavec uporablja računalnik zgolj kot pisalni stroj, za tiskanje sveže pripravljenih dokumentov neposredno po njihovi pripravi. Upravljavec na računalniku ne shranjuje ničesar. Dostop do računalnika ima zgolj upravljavec. Vzdrževanje in popravilo računalnika se opravlja zgolj ob prisotnosti upravljavca. Po izpolnitvi pogodbe o opravljanju detektivskih storitev se ustrezni podatki vpišejo v zbirko osebnih podatkov, nato se vsi podatki uničijo oziroma izbrišejo na vseh nosilcih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki ga je dne 15.03.08 sprejel upravljavec.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca poročil o opravljenih detektivskih storitvah

 • Pravna podlaga (neobvezno): 45. člen Zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/11)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, o katerih so se zbirali podatki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: 1) varstvo pravice posameznika do vpogleda v svoje podatke (48. člen Zakona o detektivski dejavnosti) 2) izvajanje obveznosti, ki jo upravljavcu nalaga Zakon o detektivski dejavnosti 3) nadzor nad zakonitostjo dela upravljavca
 • Rok hrambe (neobvezno): Pet let od vnosa podatka v evidenco
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o pooblastilu (številka, datum), na podlagi katerega je bilo izdelano poročilo; podatki o posamezniku (ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča), podatke o pravni osebi (firma in sedež pravne osebe), o kateri so se zbirale informacije; vrste in način uporabljenih upravičenj (razgovor, osebna zaznava, foto in video snemanje, pridobitve informacij iz evidenc)
 • Uporabniki zbirke: Upravljavec sme posredovati podatke samo tistim, ki vložijo pisno vlogo in izkažejo pravni interes (ustrezna zakonska osnova, pooblastilo v zakonu), ki daje pravico do vpogleda oziroma s pisno privolitvijo ali zahtevo tistega, na katerega se ti podatki nanašajo. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pristojni inšpekcijski organi in Detektivska zbornica RS (48. člen Zakona o detektivski dejavnosti).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi zgolj na papirnih nosilcih - fizično. Zbirka osebnih podatkov se nahaja v prostoru in omari, ki sta nepretrgano varovana s fizičnim sistemom (zunanja vrata s ključavnico, dodatna protivlomna vrata z zapahi in tremi ključavnicami, protivlomna zaščita oken z notranjimi jeklenimi rešetkami debeline 3 cm, omara s ključavnico) in napravo za varovanje prostorov (javljalnik požara), s katerima se preprečuje in omejuje gibanje, onemogoča nepooblaščen dostop ter samodejno odkriva in javlja eventualen požar. Kadar upravljavec zapušča prostor in omaro, v kateri se nahaja zbirka osebnih podatkov, v celoti vzpostavi sistem fizičnega varovanja in sicer zaklene omaro, protivlomno zaščito oken z notranjimi jeklenimi rešetkami, protivlomna vrata in zunanja vrata. Dostop do zbirke osebnih podatkov ima zgolj upravljavec. Upravljavec uporablja računalnik zgolj kot pisalni stroj, za tiskanje sveže pripravljenih dokumentov neposredno po njihovi pripravi. Upravljavec na računalniku ne shranjuje ničesar. Dostop do računalnika ima zgolj upravljavec. Vzdrževanje in popravilo računalnika se opravlja zgolj ob prisotnosti upravljavca. Po izpolnitvi pogodbe o opravljanju detektivskih storitev se ustrezni podatki vpišejo v zbirko osebnih podatkov, nato se vsi podatki uničijo oziroma izbrišejo na vseh nosilcih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki ga je dne 15.03.08 sprejel upravljavec.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam