Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ŠAŠKO VALERIJA
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŠAŠKO VALERIJA - AMBULANTA ŠAŠKO
Sedež ali naslov: OSOJNIKOVA CESTA 9
Poštna številka: 2250 PTUJ
Kraj: PTUJ
Matična številka: 1356313000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zdravstveni dejavnosti - Zakon o zdravniški službi - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Kodeks medicinske etike in deontologije - Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zdravljenje, povračilo stroškov zdravljenja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, - EMŠO, - telefonska številka, - številka ZZZS, - naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, - podatki o zdravstvenem zavarovanju, - podatki o osebnem zdravniku, - podatki o zdravstvenih storitvah, - zdravstveni podatki.
 • Uporabniki zbirke: zdravnik, zdravstveno osebje, ki sodeluje v procesu zdravljenja, ZZZS, ZPIZ, zavarovalnice (Vzajemna, Adriatic, Slovenica, Triglav), programska hiša (TOMANIČ ANTON S.P. - COMMED RAČUNALNIŠKO SVETOVANJE, ROGAŠKA CESTA 61, 2250 PTUJ), na podlagi izrecne zahteve tudi drugi posamezniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: -dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam. -prostori, v katerih se nahaja računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, ter nosilci osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, kot tudi kadar v njih ni pooblaščenih oseb. Prostori so varovani s protivlomno napravo. Digitalna zbirka osebnih podatkov na računalniškem sistemu in nosilcih je zaščitena s strojno in programsko opremo, s sistemom gesel, profesionalnih kartic ter kriptografskimi metodami. Papirni in drugi nosilci osebnih podatkov so v zaklenjenih omarah. -postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidence o zavarovancih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije s področja zdravstvenega varstva v skladu z zakonom (76. člen ZZVZZ).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam