Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MEDINAL D.O.O.
Sedež ali naslov: VODOVODNA 99A
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 2258447000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH,

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1.IN 7. ČLEN ZAKONA O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA, POGODBENO RAZMERJE
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V PODJETJU, POGODBENI SODELAVCI, ŠTUDENTJE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI
 • Rok hrambe (neobvezno): PODATKI SE HRANIJO ZA DOBO TREH LET OZ. DO IZPOLNITVE POGODBENIH OBVEZNOSTI
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30. IN 32. ČLENA ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME, PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, TELEFON, DELOVNE NALOGE,
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, RAČUNOVODSTVO (OBRAČUNI PLAČ, DOHODNINA,...), DURS, POSLOVNA SEKRETARKA, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE, ŠTUDENTSKI SERVIS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, KJER SE NAHAJAJO OSEBNI PODATKI SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, ZBIRKA OS.PODATKOV SE VODI RAČUNALNIŠKO ZAVAROVANO Z GESLOM, PROSTORI SO POD ALARMOM, VARUJE G7.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI IN JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA NAROČIL

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. IN 7. ČLEN ZAKONA O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: NAROČNIKI PAKETOV (IZDELKOV), NAROČNIKI NA PREGLED
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI, ZA POŠILJANJE PAKETNE DOSTAVE NA DOM
 • Rok hrambe (neobvezno): PODATKI SE HRANIJO ZA DOBO TREH LET OD DNEVA PRAVNOMOČNOSTI ODLOČBE
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30. IN 32. ČLENA ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME, PRIIMEK, NASLOV, TELEFON, LETNICA ROJSTVA, VRSTA OGLASA
 • Uporabniki zbirke: POSLOVNA SEKRETARKA, ZDRAVNIK, TNT PAKETNA DOSTAVA, DPD PAKETNA DOSTAVA, POŠTA SLOVENIJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE HRANIJO OSEBNI PODATKI SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO IN SO POD ALARMOM, VARUJE G7, VSI PODATKI SO VODENI RAČUNALNIŠKO IN SO ZAVAROVANI Z GESLOM, ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, KI SE VODI ROČNO JE SHRANJENA V SEFU
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA IZVIDOV PACIENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. IN 7. ČLEN ZAKONA O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: NAROČENI PACIENTI NA PREVENTIVNI ZDRAVNIŠKI PREGLED
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI
 • Rok hrambe (neobvezno): PODATKI SE HRANIJO ZA DOBO PET LET
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30.IN 32. ČLENA ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME, PRIIMEK, NASLOV, TELEFON, DATUM ROJSTVA, ZDRAVSTVENO STANJE
 • Uporabniki zbirke: ZDRAVNIK, PACIENT
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE HRANIJO OSEBNI PODATKI SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO IN SO POD ALARMOM, VARUJE G7, VSI PODATKI SO VODENI RAČUNALNIŠKO IN SO ZAVAROVANI Z GESLOM, KATEREGA VE LE ZDRAVNIK, IZVIDI SO V POSEBNEM PROGRAMU, RAČUNALNIK NI PRIKLOPLJEN NA INTERNET, ZDRAVNIK SAM DA IZVID PACIENTU
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam