Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Viški vrtci
Sedež ali naslov: Jamova cesta 23
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5227798000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca vpisanih in vključenih otrok

 • Pravna podlaga (neobvezno): 43. člen Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • V vrtec vpisani in vključeni otroci • Starši oz. skrbniki v vrtec vpisanih in vključenih otrok
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Za ustreznost dela z otroki pri izvedbi programov • Za potrebe sodelovanja s starši • Za statistično in znanstveno-raziskovalne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se izbrišejo eno leto po izstopu otroka iz vrtca, v kolikor starši niso dolžniki.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o otroku: • Ime in priimek • Datum rojstva • Spol • EMŠO • Davčna številka • Naslov in občina stalnega bivališča • Naslov in občina začasnega bivališča • Zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za delo z otrokom. • Datum vpisa otroka v vrtec • Datum vključitve otroka v vrtec • Podatke o prisotnosti otrok v vrtcu Podatki o starših/skrbnikih: • Ime in priimek • EMŠO • Davčna številka • Naslov in občina stalnega bivališča • Naslov in občina začasnega bivališča • Službeni naslov • Telefonska številka osebe, ki je dosegljiva v času otrokovega bivanja v vrtcu. • Telefonske številke doma in v službi • E-mail
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni delavci Viških vrtcev • Centri za socialno delo • Pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport • Pooblaščeni delavci Mestne občine Ljubljana, Službe za predšolsko vzgojo • Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07) in 50. členom Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št 100/05).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V skladu s 14. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07): - osebna gesla za dostop v računalnik, - hranjenje listin in nosilcev podatkov v zaklenjenih in/ali ognjevarnih omarah, - zaklenjeni prostori, kjer se hranijo osebni podatki, - varovanje prostorov z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca plačil staršev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 43. člen Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • V vrtec vpisani in vključeni otroci • Starši oz. skrbniki v vrtec vpisanih in vključenih otrok
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Za potrebe spremljanja mesečnih plačil • Za statistično in znanstveno-raziskovalne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): Zadeve o določitvi plačila staršev mora pooblaščeni delavec hraniti najmanj pet let (Ur. l. RS št. 84/98) oz. do poravnave dolga.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o otroku: • Ime in priimek • Datum rojstva otroka • Datum vključitve v vrtec • Datum izpisa iz vrtca • Naslov in občina stalnega prebivališča • Naslov in občina začasnega prebivališča Podatki o starših/skrbnikih: • Ime in priimek • Naslov in občina stalnega prebivališča • Naslov in občina začasnega prebivališča • Dohodki staršev (podatki o bruto plačah iz davčnih odločb) • Višina plačila staršev • Mesečna plačila staršev
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni delavci Viških vrtcev • Pooblaščeni delavci občine oz. upravne enote Mestne občine Ljubljana • Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07) in 50. členom Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št 100/05).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • V skladu s 14. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07): - osebna gesla za dostop v računalnik, - hranjenje listin in nosilcev podatkov v zaklenjenih in/ali ognjevarnih omarah, - zaklenjeni prostori, kjer se hranijo osebni podatki, - varovanje prostorov z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oz. pomoč

 • Pravna podlaga (neobvezno): 43. člen Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • V vrtec vključeni otroci, ki potrebujejo svetovanje oz. pomoč • Starši oz. skrbniki v vrtec vključenih otrok
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Za potrebe nudenja pomoči otroku, ki potrebuje psihološko svetovanje oz. pomoč. • Za potrebe nudenja pomoči pri načrtovanju dela z otrokom in
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se izbrišejo eno leto po izstopu otroka iz vrtca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebna mapa otroka, ki mu je nudeno svetovanje oz. pomoč: • Ime in priimek otroka • Datum rojstva otroka • Spol • Naslov in občina stalnega prebivališča otroka • Naslov in občina začasnega prebivališča otroka • Ime in priimek staršev • Naslov in občina stalnega prebivališča staršev • Naslov in občina začasnega prebivališča staršev • Telefonska številka staršev • Datum vključitve otroka v vrtec • Diagnostični postopki • Družinska in socialna anamneza • Razvojna anamneza • Soglasje staršev • Postopki strokovne pomoči • Sklepna evalvacijska poročila • Strokovna mnenja drugih institucij • Podatki poslani drugim institucijam
 • Uporabniki zbirke: • Svetovalni delavec - psiholog, ki osebne podatke obdeluje ter drugi strokovni delavci, ki so jim podatki posredovani zaradi narave njihovega dela. • Svetovalni delavec - logoped, ki osebne podatke obdeluje ter drugi strokovni delavci, ki so jim podatki posredovani zaradi narave njihovega dela. • Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07) in 50. členom Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št 100/05).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • V skladu s 14. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07): - osebna gesla za dostop v računalnik, - hranjenje listin in nosilcev podatkov v zaklenjenih in/ali ognjevarnih omarah, - zaklenjeni prostori, kjer se hranijo osebni podatki, - varovanje prostorov z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca posredovanj osebnih podatkov otrok in staršev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 19. člen Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 80/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • V vrtec vpisani in vključeni otroci • Starši oz. skrbniki v vrtec vpisanih in vključenih otrok
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Za potrebe sodelovanja s starši • Za statistično in znanstveno-raziskovalne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se izbrišejo eno leto po izstopu otroka iz vrtca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o posredovanju osebnih podatkov: • Kateri osebni podatki iz evidence vpisanih in vključenih otrok, evidence plačil staršev ali evidence otrok, ki potrebujejo svetovanje oz. pomoč, so bili posredovani. • Naslovnik posredovanja • Pravna podlaga posredovanja • Datum posredovanja • Namen posredovanja • Pooblaščeni delavec, ki je podatke posredoval
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni delavci Viških vrtcev • Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07) in 50. členom Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št 100/05).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • V skladu s 14. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07): - osebna gesla za dostop v računalnik, - hranjenje listin in nosilcev podatkov v zaklenjenih in/ali ognjevarnih omarah, - zaklenjeni prostori, kjer se hranijo osebni podatki, - varovanje prostorov z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Za potrebe zavoda • Za potrebe izmenjave podatkov z zunanjimi institucijami za nemoten potek dela (ZPIZ, ZZZS, KAD, …) • Za statistično in znanstveno-raziskovalne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: • Osebno ime • Datum rojstva • Kraj rojstva • Država rojstva, če je kraj v tujini • Enotna matična številka občana • Davčna številka • Državljanstvo • Naslov stalnega prebivališča • Naslov začasnega prebivališča • Izobrazba (šolska, strokovna, strokovna usposobljenost) • Invalidnost • Delna upokojitev • Drugi delodajalec in naslov Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: • Datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi • Datum nastopa dela • Vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi • Razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas • Poklic, ki ga opravlja delavec • Strokovna usposobljenost, • Delovno mesto • Število ur tedenskega rednega delovnega časa • Razporeditev delovnega časa • Kraj, kjer delavec opravlja delo • Konkurenčna klavzula Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: • Datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi • Način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni delavci Viških vrtcev, Jamova cesta 23, 1000 Ljubljana • ZZZS • ZPIZ • KAD • Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • V skladu s 14. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07): - osebna gesla za dostop v računalnik, - hranjenje listin in nosilcev podatkov v zaklenjenih in/ali ognjevarnih omarah, - zaklenjeni prostori, kjer se hranijo osebni podatki, - varovanje prostorov z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): 16. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Zaposleni delavci • Pogodbeno zaposleni delavci • Delavci, ki delajo preko javnih del • Družinski člani zaposlenih, če so po njih osnovno ali prostovoljno zdravstveno zavarovani oziroma zanje uveljavljajo davčno olajšavo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Za potrebe zavoda • Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo • Za statistično in znanstveno-raziskovalne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): • Podatki iz naslova delovne zakonodaje se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: • Osebno ime • Datum rojstva • Kraj rojstva • Država rojstva, če je kraj v tujini • Enotna matična številka občana • Davčna številka • Državljanstvo • Naslov stalnega prebivališča • Naslov začasnega prebivališča • Izobrazba (šolska, strokovna, strokovna usposobljenost) • Invalidnost • Delna upokojitev • Drugi delodajalec in naslov • Številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki Podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: • Plača za tekoči mesec: – Bruto plača za delo s polnim delovnim časom – Bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega – Bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo) – Bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca – Bruto zaostala izplačila in nadomestila plač • Ostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca: – Izredno izplačilo: – Bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti – Dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja • Neto plača: – Plača – Zaostalo izplačilo – Nadomestilo plače – Izredno izplačilo Podatke o drugih stroških dela: • Povračila stroškov v zvezi z delom • Regres za letni dopust • Jubilejna nagrada • Dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev • Plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje • Solidarnostna pomoč • Odpravnina • Stroški izobraževanja delavcev • Davki na izplačane plače • Ostali stroški dela Podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: • Prispevki v breme delodajalca: – Plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – Plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje – Plačani prispevki za starševsko varstvo – Plačani prispevki za zaposlovanje • Prispevki v breme zavarovanca: – Plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – Plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje – Plačani prispevki za starševsko varstvo – Plačani prispevki za zaposlovanje
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni delavci Viških vrtcev • ZZZS • ZPIZS • DURS • Centri za socialno delo • Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • V skladu s 14. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07): - osebna gesla za dostop v računalnik, - hranjenje listin in nosilcev podatkov v zaklenjenih in/ali ognjevarnih omarah, - zaklenjeni prostori, kjer se hranijo osebni podatki, - varovanje prostorov z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): 12. in 18. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Zaposleni delavci • Pogodbeno zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Za potrebe zavoda • Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo • Za statistično in znanstveno-raziskovalne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): • Podatki iz naslova delovne zakonodaje se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur: • Skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa • Opravljene ure v času nadurnega dela • Neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila • Neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestil • Neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni delavci Viških vrtcev • ZZZS • ZPIZS • DURS • Centri za socialno delo • Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • V skladu s 14. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07): - osebna gesla za dostop v računalnik, - hranjenje listin in nosilcev podatkov v zaklenjenih in/ali ognjevarnih omarah, - zaklenjeni prostori, kjer se hranijo osebni podatki, - varovanje prostorov z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca s področja varnosti in zdravja pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): • 6. člen Zakona o evidencah na področju dela (Ur. l. RS št. 40/06) • Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Za potrebe zavoda • Za potrebe uveljavitve pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo • Za potrebe Inšpekcije za varstvo pri delu • Za statistično in znanstveno-raziskovalne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): • Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki na predpisanem obrazcu ER-8 – Prijava poškodbe pri delu: Osebni podatki poškodovanega delavca: • Ime in priimek • spol • EMŠO • Stalno prebivališče • Datum rojstva • Poklic • Šolska izobrazba • Primernost strokovne izobrazbe za delovno mesto • Doba opravljanja dela na delovnem mestu • Število opravljenih ur pred nezgodo • Nevarnost delovnega mesta • Tehnična zavarovanost delovnega mesta • Uporaba zaščitnih sredstev • Teža poškodbe Podatki o poškodbi: • Čas poškodbe: datum, dan , ura • Mesto nezgode • Število poškodovanih oseb • Število smrti na kraju nezgode ali na poti v zdravstveni zavod • Oblika in vzrok poškodbe • Podatki o vodji in očividcu Podatki o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja: • Osebno ime • Datum rojstva • Delovno mesto • Datum opravljanja preizkusa Podatki o posebnih zdravstvenih zahtevah, ki jih mora delavec izpolnjevati na konkretnem delovnem mestu iz 16. člena zakona Podatki o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev, kot jih zahteva predpisani obrazec. Napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (obr. 8,205).
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni delavci Viških vrtcev • Osebni zdravnik delavca • ZZZS • ZPIZS • Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov(Ur.l. RS, št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • V skladu s 14. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07): - osebna gesla za dostop v računalnik, - hranjenje listin in nosilcev podatkov v zaklenjenih in/ali ognjevarnih omarah, - zaklenjeni prostori, kjer se hranijo osebni podatki, - varovanje prostorov z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca uživalcev pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS št. 14/90, 5/91, 71/93). • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS št. 106/99).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Zaposleni delavci, ki imajo status delovnega invalida, ali so bili oz. so v invalidskem postopku.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Za invalidske postopke posameznih delavcev • Za statistično in znanstveno-raziskovalne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz naslova delovne zakonodaje se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek • EMŠO • Davčna številka • Datum, kraj in občina rojstva • Stalno prebivališče • Začasno prebivališče • Kraj dela • Poklic • Šolska izobrazba • Strokovna izobrazba • Strokovna usposobljenost • Delovne naloge • Delovno mesto • Delovni čas (ur tedensko) • Zavarovalna doba • Oblika delovnega razmerja /(DČ, NDČ) • Datum sklenitve delovnega razmerja • in razlog prenehanja delovnega razmerja • Invalid (stopnja invalidnosti) • Podatki o nastanku invalidnosti • Dejavnost organizacije (šifra).
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni delavci Viških vrtcev • ZZZS • ZPIZS • Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • V skladu s 14. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07): - osebna gesla za dostop v računalnik, - hranjenje listin in nosilcev podatkov v zaklenjenih in/ali ognjevarnih omarah, - zaklenjeni prostori, kjer se hranijo osebni podatki, - varovanje prostorov z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna

 • Pravna podlaga (neobvezno): 43. člen Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši oz. skrbniki v vrtec vpisanih in vključenih otrok, ki so v skladu z 32. členom Zakona o vrtcih za mlajše otroke oproščeni plačila za vrtec
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Za potrebe spremljanja mesečnih plačil • Za statistično in znanstveno-raziskovalne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se izbrišejo po izpolnitvi namena, zaradi katerega so bili zbrani.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o otroku: • Ime in priimek • Datum rojstva otroka • EMŠO • Navedba programa in vrtca, v katerega je vključen otrok • Datum vključitve v vrtec • Datum izpisa iz vrtca • Naslov in občina stalnega prebivališča • Naslov in občina začasnega prebivališča • Podatki o ceni programa, v katerega so vključeni mlajši otroci, ki so oproščeni plačila Podatki o starših/skrbnikih: • Ime in priimek • EMŠO • Naslov in občina stalnega prebivališča • Naslov in občina začasnega prebivališča • Višina plačilnega razreda, ki je staršem z odločbo občine določen kot plačilo za vrtec
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni delavci Viških vrtcev • Pooblaščeni delavci občine oz. upravne enote Mestne občine Ljubljana • Pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport • Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07) in 50. členom Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št 100/05).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • V skladu s 14. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07): - osebna gesla za dostop v računalnik, - hranjenje listin in nosilcev podatkov v zaklenjenih in/ali ognjevarnih omarah, - zaklenjeni prostori, kjer se hranijo osebni podatki, - varovanje prostorov z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam