Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Metka Copot
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MEDA zasebna fizioterapija Copot Metka
Sedež ali naslov: CVETKOVA ULICA 34
Poštna številka: 9000
Kraj: Rakičan
Matična številka: 2215411000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o delovnih nalogih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZZVZZ-UPB3 – UL. RS. št. 72/2006), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV UL. RS. št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe postopkov izvajanja zdravstvene dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1-UPB1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - napotnica, -ime in priimek, -EMŠO, -rojstni podatki, -stalno prebivališče, -začasno prebivališče, - enota ZZZS, -številka telefona, -paketi zdravstvenih zavarovanj, .
 • Uporabniki zbirke: - zdravstvene zavarovalnice (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavarovalnica Triglav, Zavarovalnica Adriatic-Slovenica, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari arhiva podjetja, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o pacientih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe postopkov izvajanja zdravstvene dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1-UPB1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -ime in priimek, -EMŠO, -rojstni podatki, -stalno prebivališče, -začasno prebivališče, -poklic, -številka telefona, -zdravstvene diagnoze, -terapije, -paketi zdravstvenih zavarovanj, -spol, -zdravnik.
 • Uporabniki zbirke: - zdravstvene zavarovalnice (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavarovalnica Triglav, Zavarovalnica Adriatic-Slovenica, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari arhiva podjetja, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o terapiji

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe postopkov izvajanja zdravstvene dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1-UPB1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - številka pacienta, -ime in priimek, -EMŠO, -rojstni podatki, -stalno prebivališče, -številka telefona, -zdravstvene diagnoze, -vsakodnevna evidenca terapije, -spol, - zdravnik ki je pacienta napotil.
 • Uporabniki zbirke: - zdravstvene zavarovalnice (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavarovalnica Triglav, Zavarovalnica Adriatic-Slovenica, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari arhiva podjetja, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam