Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Janez Špringer
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LEKARNA ŠPRINGER, JANEZ ŠPRINGER, MAG. FARM., SPEC.
Sedež ali naslov: CANKARJEVA CESTA 2
Poštna številka: 9250
Kraj: GORNJA RADGONA
Matična številka: 2279169000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov pacientov za potrebe uveljavljanja pravic iz javnega zdravstvenega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti, ki v lekarni dvigujejo zdravila na recept.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje lekarniške dejavnosti in farmacevtske skrbi ter poravnava stroškov storitev iz javnega zdravstvenega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Številka kartice zdravstvenega zavarovanja (šifra), Priimek, Ime, Spol, Datum rojstva, Ulica, Pošta, Registrska številka (območne enote zdravstvene zavarovalnice), Zavarovalna podlaga (šifra), datum začetka zavarovanja, datum veljavnosti zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke: izvajalci javnega zdravstvenega zavarovanja (trenutno:Zavod za zdravsveno zavarovanje Slovenije; Triglav, zdravstvena zavarovalnica, d.d.; Vzajemna, vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.; Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d.d.)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v fizični in elektronski obliki. Prostori, kjer se nahajajo podatki v fizični obliki so izven delovnega časa zaklenjeni, videonadzorovani ter imajo zagotovljeno tehnično varovanje varnostne službe. Med delovnim časom so ti prostori videonadzorovani, podatki pa zaklenjeni s ključem. Računalniki, kjer se nahajajo in s katerih se dostopa do podatkov v elektronski obliki, so nadzorovani z uporabo več uporabniških imen in gesel. Računalniški dostop do zbirk osebnih podatkov je omejen funkcionalno (glede na naloge delovnega mesta zaposlenega) in dodatno z osebnimi gesli, ki so različna za (1) zgolj vnašanje podatkov v zbirko (pri izdajanju zdravil in poslovanju s kartico obveznega zdravstvenega zavarovanja), (2) pregledovanje zbirke na izrecno zahtevo pacienta (na katerega se podatki nanašajo) in (3) za pregledovanje in izvažanje dela zbirke za potrebe poročanja izvajalcem javnega zdravstvenega zavarovanja. Pošiljanje podatkov z uporabo elektronske pošte je nadzorovano in zavarovano proti prestrezanju s strani nepooblaščenih oseb z uporabo posebnih kriptografskih metod, z obliko poslane datoteke ter z omejevanjem dostopa le pooblaščeni osebi prejemnika (z uporabo posebnega gesla za dostop in odpiranje).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki te zbirke se ne povezujejo z zbirkami osebnih podatkov iz uradnih evidenc, javnih knjig ali registrov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam