Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, KŠTM Sevnica
Sedež ali naslov: Glavni trg 19
Poštna številka: 8290
Kraj: Sevnica
Matična številka: 2171724000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pogodbenih delavcev in študentsko/dijaško delo ter obvezna praksa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih, Statut Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Delavci, ki opravljajo delo preko podjemnih in avtorskih pogodb; - Študenti in dijaki, ki delo v zavodu opravljajo preko študentskega servisa, - Študenti in dijaki, ki v zavodu opravljajo obvezno prakso.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe uprave KŠTM Sevnica, računovodski servis KIN.si d.o.o., na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in registratorju v zaklenjenih omarah v pisarnah ter na računalniških sistemih, ki so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo in izklapljajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov na KŠTM Sevnica, št. 071-0003/2007, z dne, 01. 01. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki so povezani z uradnimi evidencami (vneseni so v program Glavna pisarna) in niso povezani z javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca prejemnikov Grajskih novic – lokalni časopis

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lokalni samoupravi, Statut Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: -znani Sevničani, deluj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Mesečno pošiljanje izvoda Grajskih novic, za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe ter druge uradne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek in naslov
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe uprave KŠTM Sevnica, Svet zavoda KŠTM Sevnica, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo in izklapljajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov na KŠTM Sevnica, št. 071-0003/2007, z dne, 01. 01. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki so povezani z uradnimi evidencami (vneseni so v program Glavna pisarna) in niso povezani z javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca prejemnikov vabil na razne prireditve ter obvestil o dogodkih, ki jih organizira KŠTM Sevnica

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lokalni samoupravi, Statut Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: -prejemniki vabil in obvestil o dogajanju v občini Sevni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pošiljanje vabil za udeležbo na raznih prireditvah, ki jih organizira KŠTM Sevnica, za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe ter druge uradne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek in naslov
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe uprave KŠTM Sevnica, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in registratorju v zaklenjeni omari v pisarnah pooblaščenih oseb ter na računalniških sistemih, ki so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo in izklapljajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov na KŠTM Sevnica, št. 071-0003/2007, z dne, 01. 01. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki so povezani z uradnimi evidencami (vneseni so v program Glavna pisarna) in niso povezani z javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca zaposlenih v Upravi KŠTM Sevnica

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih, Statut Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Zaposleni pri upravljavcu osebnih podatkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za učinkovito vodenje postopkov, za obračun plač, za določitev letnega dopusta, za imenovanje v popisne komisije za popis osnovnih sredstev (inventura), za imenovanje v komisije o uničenj
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, izobrazba, delovne izkušnje, številka tekočega računa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe uprave KŠTM Sevnica, Svet zavoda KŠTM Sevnica, računovodski servis – KIN.si d.o.o., ki za zavod opravlja računovodske storitve, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje, Kapitalska družba, Zavod za zdravstveno zavarovanje, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo in izklapljajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov na KŠTM Sevnica, št. 071-0003/2007, z dne, 01. 01. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki so povezani z uradnimi evidencami (vneseni so v program Glavna pisarna) in niso povezani z javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca sodelujočih pri računalniški postavitvi Grajskih novic – lokalni časopis

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lokalni samoupravi, Statut Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Otroci Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Mesečno vabljenje k sodelovanju pri računalniški postavitvi izvoda Grajskih novic, za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe ter druge uradne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): 2 leti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek in naslov
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe uprave KŠTM Sevnica, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo in izklapljajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov na KŠTM Sevnica, št. 071-0003/2007, z dne, 01. 01. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki so povezani z uradnimi evidencami (vneseni so v program Glavna pisarna) in niso povezani z javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam