Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): MARTIN MILOŽIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MARTIN MILOŽIČ DETEKTIV
Sedež ali naslov: BREGANTOVA 6
Poštna številka: 2204
Kraj: MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Matična številka: 1702670000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na oidkagi 114. čl.UPB 1 Ur.l.94/2004 in določbe 26. in 27. čl.Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Po naročilu zbiranje osebnih podatkov o dolžnikih naših pogodbenih strank, storilcih prekrškov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POGODBENE STRANKE
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 LET, oziroma do preklica pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITVE
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: primek in ime, EMŠO,Davčan številka, kraj bivanja, zaposlitev, premoženjsko stanje
 • Uporabniki zbirke: Pogodbenim stranka, sodiščem
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori so elektronsko varovani, se zaklepajo izven delovnega časa, računalniki so varovani z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam