Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Miroslava Domanović
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ULTRAZVOK specialistična ordinacija Miroslava Domanović
Sedež ali naslov: Cvetkova 10
Poštna številka: 9000
Kraj: Murska Sobota
Matična številka: 1288563000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstveni dejavnosti Zakon o zdravniški službi Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju Kodeks medicinske etike in deontologije.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Identifikacija pacientov v diagnostičnem postopku Sledljivost opravljenih diagnostičnih postopkov pri pacientih.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto od opravljenega pregleda
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, številka ZZZS, naslov prebivališča, podatki o zdravstvenem zavarovanju,podatki o izbranem zdravniku, podatki o zdravstvenih storitvah.
 • Uporabniki zbirke: Zdravstveno osebje, ki sodeluje v procesu zdravljenja, osebje zaposleno na ZZZS, ZPIZ in v zavarovalnicah (Vzajemna, Adriaticslovenica, Triglav), drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam. Prostori, v katerih se nahaja računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, ter nosilci osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, kot tudi kadar v njih ni pooblaščenih oseb. Prostori so varovani s protivlomno napravo. Digitalna zbirka osebnih podatkov na računalniškem sistemu in nosilcih je zaščitena s strijno in programsko opremo, s sistemom gesel in profesionalnih kartic. Papirni in drugi nosilci osebnih podatkov so v zaklenjenih kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobno določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezana zbirka osebnih podatkov je Evidenca o zavarovancih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije s področja zdravstvenega varstva v skladu z zakonom (76. člen ZZVZZ).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam