Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: 2 Pr d.o.o.
Sedež ali naslov: Rodica, Slomškova 10
Poštna številka: 1230
Kraj: Domžale
Matična številka: 1623745000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV IN DOBAVITELJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Opravljanje dejavnosti podjetja.
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu s predpisanimi roki hrambe dokumentov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka, ID številka, matična številka, EMŠO, naslov, TRR, OR.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe upravljalca osebnih podatkov in pogodbeni partnerji.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku podjetja o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plače.
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu s predpisanimi roki hrambe dokumentov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matična številka, ime in priimek, spol, EMŠO, davčna številka, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja, status invalidne osebe, ime drugega delodajalca pri katerem je delavec zaposlen, bančni podatki, podatki o družinskih članih, podatki o olajšavah.
 • Uporabniki zbirke: Ustanovitelji podjetja, pooblaščeni pogodbeni izvajalci upravljalca osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku podjetja o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz Zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam