Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Zobozdravstvena ambulanta -Jakljević Vlatko
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zobozdravstvena ambulanta -Jakljević Vlatko
Sedež ali naslov: Gregorčičeva cesta 8
Poštna številka: 6250 Ilirska Bistrica
Kraj: Ilirska Bistrica
Matična številka: 1067141000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KARTOTEKA PACIENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): osebni podatki so obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: opredeljeni pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: podatki za izvajanje zobozdravstvenega varstva in uveljavljanja pravice iz zdravstvenega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, ZZZS številka, enotna matična številka, datum rojstva, stalno in začasno prebivališče, izobrazba in delovno mesto, delodajalec, invalidnost, anamneza, klinični status, terapija, izvidi specialističnih pregledov in laboratorijskih preiskav, elektronski naslov, številka telefona, naziv zavarovalnice za prostovoljno zdravstveno zavarovanje
 • Uporabniki zbirke: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ZZZS, Inštitut za varovanje zdravja, zavarovalnice prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (Vzajemna, Adriatic, Triglav) in sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 1.2.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZZZS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po prenehanju delovnega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, stalno in začasno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja, invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja in datum prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: DURS, AJPES, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje in računovodski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 1.2.2008
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami,
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam