Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): SUZANA TOPLER
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Patronaža, Suzana Topler, s.p.
Sedež ali naslov: Ob potoku 2
Poštna številka: 2366
Kraj: Muta
Matična številka: 3222152000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca varovancev / bolnikov patronažne zdravstvene nege (patronažni karton)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev patronažne zdravstvene nege (bolniki / varovanci) na območju občine MUTA.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje patronažnega varstva,kontinuitete zdravstvene nege,skrb za zdravje varovancev,uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja do patronažnega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja veljavnosti koncesijske pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Imena in priimki varovancev in družinskih članov,naslov,datum rojstva,poklic,izobrazba,status,zdravstveno stanje,socialno stanje,negovalne diagnoze in intervencije,kartoni za specifične skupine (dojenček,nosečnica,otročnica,starostnik,kronični bolnik)
 • Uporabniki zbirke: Patronaža,Suzana Topler,s.p.,ZZZS, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije,Ministrstvo za zdravje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje prostora,ki je ves čas nedostopen tretjim osebam,ognjevarna in zaklenjena kartotečna omara,z gesli zaščiten računalniški program.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo s podatki ZZZS v zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam