Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Dušan Markoli, dr.dent.med.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: zobozdravniška ordinacija
Sedež ali naslov: Maistrova 22
Poštna številka: 2230 Lenart
Kraj: Lenart v Slov.goricah
Matična številka: 1361510000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca varovancev zobozdravstvenega varstva

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev zobozdravstvenega varstva
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje zobozdravstvenega varstva, uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki,zaposlitev , oblika zdravstvenega zavarovanja,izbira zobozdravnika,zobozdravstvene storitve
 • Uporabniki zbirke: Terapevt, medicinska sestra, ZZZS, zavarovalnice dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje prostora,ki je ves čas nedostopen tretjim osebam, z gesli zaščiten računalniški program
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo pod posebnimi pogoji z ZZZS in zdravstvenimi zavarovalnicami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam