Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Virtcom d.o.o.
Sedež ali naslov: Zlato polje 7
Poštna številka: 4000
Kraj: Kranj
Matična številka: 2225794000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca registriranih uporabnikov spletnega mesta

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se vodijo na podlagi privolitve posameznika ob registraciji na spletnem mestu s potrditvijo strinjanja s pogoji poslovanja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, uporabniki in kupci spletnega mesta.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Omogočanje uporabe storitev spletnega mesta, izdajanje računov, pošiljanje obvestil
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov elektronske pošte, geslo, naslov bivališča, spol, starost
 • Uporabniki zbirke: - za potrebe knjigovodske obdelave izstavljenih računov: Računovodski servis LI.RA. - administratorske službe in vodstvo upravljalca osebnih podatkov - pogodbeni vzdrževalec spletnega mesta: Vermis d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varovanje dostopa do podatkovnih baz z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z drugimi zbirkami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam