Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Regal GH d.o.o.
Sedež ali naslov: Šmartinska cesta 152
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1244329000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Regal GH d.o.o., nekdanji zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za druge uradne namene
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča (poštna številka in kraj, ulica, hišna št..), izobrazba, invalidnost, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, naziv in naslov drugega delodajalca, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta pogodbe o zaposlitvi (določen/nedoločen čas), razlog za sklenitev pogodbe za določen čas, zavarovalna doba, poklic ki ga delavec opravlja, strokovna usposobljenost, naziv delovnega mesta, št. ur rednega tedenskega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, konkurenčna klavzula, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, davčni uradi, Zavod za zaposlovanje, sodišča, Statistični urad, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma na strežniku v varovanem zaklenjenem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel in fizično ločen od zunanjega internetnega omrežja s požarnim zidom, deloma v obliki klasične evidence, zaklenjene v ognjevarni omari. Mrežni dostop do strežnika je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Prostori, v katerih se nahajata strežnik in ognjevarna omara se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v prostorih ni zaposlenih. Varovani so z alarmnim sistemom, priključenim na dežurni nadzorni center.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam