Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Ekokamra, Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo,d.o.o.
Sedež ali naslov: Breg pri Polzeli 231
Poštna številka: 3313
Kraj: Polzela
Matična številka: 2342596000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KATALOG EVIDENCE POGODBENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni (so)delavci zavoda.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki iz te zbirke se shranjujejo in obdelujejo za potrebe urejanja pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja, za potrebe urejanja zdravstvenega, pokojninskega in invali
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: o ime in priimek delavca, o spol, o stalno in začasno bivališče ter drugi kraj, iz katerega delavec prihaja na delo, o enotno matično številko občana, o davčno številko delavca, o kraj dela, o poklic, izobrazbo, strokovno usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog, o ali je invalid ali upokojenec.
 • Uporabniki zbirke: Podatki se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v registratorju in sicer v obliki pogodb in potrdil, ki jih zunanji sodelavec priloži. Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, je izven delovnega časa shranjena zaklenjenih prostorih. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe določene s sklepom direktorja. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. KATALOG EVIDENCE KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov se nanašajo na kupce.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki kupcev iz evidenc se zbirajo, obdelujejo in shranjujejo za potrebe izvajanja dejavnosti podjetja (dostavo naročenega blaga in informiranje).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: o ime in priimek kupca, o spol, o datum rojstva, o naslov.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v elektronski in papirni obliki. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe določene s sklepom direktorja. Elektronska evidenca je varovana s sistemom gesel. Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, je izven delovnega časa shranjena zaklenjenih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam