Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Istrabenz Gorenje inženiring, d.o.o.
Sedež ali naslov: Dunajska cesta 63
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2295270000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih, stroških dela in socialne varnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela, Pogodbe o zaposlitvi in pisne privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi in uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): do izpolnitve pogodbenih obveznosti, nekateri na podlagi zakona trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, stalno in začasno bivališče, EMŠO, davčna, državljanstvo, kraj rojstva, izobrazba, delovna doba,delovno mesto, ki ga zaseda in opis delovnih nalog, strokovna usposobljenost, bruto plača po pogodbi, število vzdrževanih članov, podatki o dodeljenem in koriščenem dopustu
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravsteno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa; podatki in dokumenti, ki se vodijo ročno, se hranijo v zaklenjeni ognjevarni požarni omari. postopki varovanja osebnih podatkov in ukrepanja v primeru kršitev so podrobneje urejeni v internem pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami na DURS-u
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca avtorskih in podjemnih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo sklenjeno avtorsko ali podjemno pogodbo z upravljalcem osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi ponovnega kontaktiranja izvajalcev, sledljivost ter statistične raziskave in obdelave
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, stalno oz. začasno prebivališče, davčna številka, datum sklenitve avtorske/podjemne pogodbe, predmet pogodbe, TRR račun, banka
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imjao za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se varujejo v skladu s splošnim aktom upravljalca zbirke osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): upravljalec ne povezuje zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam