Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): BLANKA ZAGORIČNIK OPARA
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZAGORIČNIK OPARA BLANKA, DERMATOLOŠKI CENTER DERM S.P.
Sedež ali naslov: BARJANSKA CESTA 62
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 2249278000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstvenei dejavnosti Zakon o zdravniški službi Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju Kodeks medicinske etike in deontologije
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: bolniki v dermatološki ambulanti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zdravljenje bolezni, preventivni in kurativni pregledi, diagnostika, povračilo stroškov zdravljenja
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, rojstni podatki, naslov, zaposlitev, starost, podatki o zdravstvenem zavarovanju, podatki o osebnem zdravniku, pediatru, podatki o zdravstvenih storitvah, zdravstveni podatki
 • Uporabniki zbirke: zdravnik, zdravstveno osebje, ki sodeluje v procesu zdravljenja, ZZZS, ZPIZ, zavarovalnice (Vzajemna, Adriatic, Triglav)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam le preko gesel in šifer ter je določen z internimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam . Prostori, v katerih se nahaja računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, ter nosilci osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, kot tudi kadar v njih ni pooblaščenih oseb. Prostori so varovani s protivlomno napravo. Digitalna zbirka osebnih podatkov na računalniškem sistemu in nosilcih je zaščitena s strojno in programsko opremo, s sistemom gesel, profesionalnih kartic ter kriptografskimi metodami. Papirni in drugi nosilci osebnih podatkov so v zaklenjenih kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidence o zavarovancih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije s področja zdravstvenega varstva v skladu z zakonom (76. člen ZZVZZ).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam