Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Cvetka Kalan
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zobni rentgen
Sedež ali naslov: Zobni rentgen Kotnikova 5
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1379003000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov o strankah oz. pacientih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1379003 Zobni rentgen Kotnikova 5 1000 Ljubljana
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki zobozdravstvenih storitev - fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov je določen v Zakonu o zdravstvenem varstvu in ZZZS. Pred pričetkom zdravljenja je zobozdravnik zavezan k pripravi pod 4 navedenih podatkov o pacientu, sorodni
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Enolična identifikacija (EMŠO ali rojstni podatki), ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefon, poklic oz. izobrazba, anamneza, diagnoze o prebolelih boleznih, pri otrocih podatki o starših ( telefon in prebivališče).
 • Uporabniki zbirke: Pacienti - fizične osebe. Zobozdravnik mora varovati kot trajnost podatka o osebah, dejstvih oz. boleznih in bolezenskih stanjih, terapijah, posledicah in poteku ter rezultatih zdravljenja razen v kolikor iz volje pacienta ne izhaja drugače. Predpisi s področja zdravstva in upravnih postopkih določajo kdaj in v kakšnem obsegu je zobozdravnik dolžan dati podatke iz prejšnjega odstavka Zavodu za zdravstveno zavarovanje RS ali drugemu državnemu organu oz. drugemu zdravniku oz. zdravstveni ustanovi. Dolžnost iz prvega odstavka tega člena veže tudi osebe zaposlene pri zobozdravniku.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v kartotekah, vpisnikih in knjigah ter računalniku in bazah podatkov, ki jih zobozdravnik vodi v skladu z Zakonom o zdravstvenim varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakonom o zdravstveni dejavnosti in pravilnikom o obrazcih in listinah za uresničevanje osebnega zdravstvenega zavarovanja. Zavarovanje zobozdravstvenega arhiva in tudi osebnih podatkov strank je zakonsko urejeno. Tehnično lahko do podatkov v zdravstvenem arhivu in bazah dostopajo sam zobozdravnik in njegovi zaposleni pri opravljanju svojih del in nalog. Vsak zaposleni se s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi zaveže tudi k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter varovanju informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo oz. le v primeru, koliko to nalaga zakon.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam