Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Tatjana Kolačkova
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LEKARNA SANOFARM
Sedež ali naslov: Celovška 142
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1408402000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV PACIENTOV, KI V LEKARNI DVIGUJEJO ZDRAVILA PREDPISANA NA RECEPT

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: PACIENTI, KI V LEKARNI DVIGUJEJO ZDRAVILA PREDPISANA NA RECEPT
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA IZVAJANJE LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): PISNA ZAHTEVA PACIENTA O PREPOVEDI VPISA ZDRAVIL NA KZZ
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PREIMEK, DATUM ROJSTVA, NASLOV, ZZZS ŠTEVILKA, REG. ŠT., PODLAGA ZAVAROVANJA, ŠIFRA ZAVAROVANJA, POLICA DODATNEGA ZAVAROVANJA IN NJENA ŠT., ŠTEVILKA IZBRANEGA ZDRAVNIKA, ŠIFRA IN KOLIČINA PREDPISANEGA ZDRAVILA NA RECEPT.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, VZAJEMNA D.V.Z., ADRIATIK D.D., TRIGLAV ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA D.D., IVZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE HRANIJO ZBIRKE, SO IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLENJENI IN VAROVANI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): IVZ, ZZZS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam