Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ETI PROPLAST d.o.o.
Sedež ali naslov: Obrezija 5
Poštna številka: 1411
Kraj: Izlake
Matična številka: 1195352000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KADROVSKA EVIDENCA – PODATKI O ZAPOSLENEM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi in delavci, ki so skladno z zakonom o delovnih razmerjih napoteni s strani delodajalca, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije, za uveljavljanje pravic posameznika
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo za čas zaposlitve posameznika, za uveljavljanje pravic se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, osebna številka, kraj rojstva, datum rojstva, spol, telefonska številka-doma, služba, davčna številka, EMŠO, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, državljanstvo, občina, davčna izpostava, št.delovnega dovoljenja, datum veljavnosti bivalne vize, podatki o delovni dobi (v tujini, v RS, v firmi pred vstopom, beneficirana delovna doba, samo pokojninska delovna doba, začetek dela, konec dela), stopnja in naziv strokovne izobrazbe, vrsta prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, oblika delovnega razmerja, podlaga zavarovanja, delovni čas (tedensko, dnevno), prostovoljno zdravstveno zavarovanje, status zaposlenega, letni dopust (kriteriji, odmera), delovno mesto, organizacijska enota, stroškovno mesto, tarifni razred, plačilni razred, količnik, napredovanje, invalidnost (datum nastanka, spremembe, vzrok, kategorija, procent telesne okvare, omejitve, dodatni letni dopust)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe (direktor, administrator) in pooblaščeni delavci pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov ( vodja kadrovske službe, kadrovik), ZZZS, ZPIZ, Urad za delo, drugi upravičenci skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe in pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa oz. v času, ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo. Občutljivi podatki se hranijo v posebej varovanih prostorih. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško z elektronsko varovanim geslom in ročno. Postopke in ukrepe varovanja podrobneje določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O IZDAJANJU VAROVALNIH ZAŠČITNIH SREDSTEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi in delavci, ki so skladno z zakonom o delovnih razmerjih napoteni s strani delodajalca, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo, dokler je delavec v delovnem razmerju
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, organizacijska enota, stroškovno mesto, osebna številka delavca, številka obleke oz. obutve
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe (direktor, administrator) in pooblaščeni delavci pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov (referent za varstvo pri delu, administrator v SVDO)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe in pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa oz. v času, ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško z elektronsko zaščitenim geslom. Postopke in ukrepe varovanja podrobneje določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O SKLENJENIH ZAVAROVANJIH RAZEN OBVEZNIH IN PROSTOVOLJNIH ZDRAVSTVENIH IN POKOJNINSKIH ZAVAROVANJ

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi in delavci, ki so skladno z zakonom o delovnih razmerjih napoteni s strani delodajalca, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika iz sklenjenega zavarovanja, za statistične namene
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo za čas sklenjenega zavarovanja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, stroškovno mesto, osebna številka delavca, rojstni podatki, vrednost zavarovanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe (direktor) in pooblaščeni delavci pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov (vodja SVDO, referent za varstvo pri delu, knjigovodje v obračunu plač), posamezne zavarovalnice
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe in pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa oz. v času, ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško z elektronsko zaščitenim geslom in ročno. Postopke in ukrepe varovanja podrobneje določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O IZPLAČANIH PREJEMKIH PO KP (RAZEN PLAČ)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo), KP za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (Ur.l. RS št. 37/2007, 95/2007)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi in delavci, ki so skladno z zakonom o delovnih razmerjih napoteni s strani delodajalca, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, organizacijska enota, stroškovno mesto, osebna številka delavca, naslov, DŠ, EMŠO
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe (direktor, administrator) in pooblaščeni delavci pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov ( direktorica RS, knjigovodje v obračunu plač, planer in analitik, knjigovodje glavne knjige, administrator v SOI)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe in pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa oz. v času, ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško z elektronsko zaščitenim geslom . Postopke in ukrepe varovanja podrobneje določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O ZADOLŽITVAH OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi in delavci, ki so skladno z zakonom o delovnih razmerjih napoteni s strani delodajalca, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let in 5 let po odpisu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, organizacijska enota, stroškovno mesto, naziv DM, lokacija, zadolženi drobni inventar,
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe (direktor, tehnični direktor, vodje proizvodnje, samostojni referent prodaje, administrator) in pooblaščeni delavci pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov ( organizator inventure, referent inventure, člani inventurne komisije, knjigovodja OS, samostojni knjigovodja za glavno knjigo, direktor kapitalskih naložb in interne revizije).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe in pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa oz. v času, ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško z elektronsko zaščitenim geslom. Postopke in ukrepe varovanja podrobneje določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi in delavci, ki so skladno z zakonom o delovnih razmerjih napoteni s strani delodajalca, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev, ki so se poškodovali pri delu, neposredni vodje poškodovanih, očividci nezgod in poškodb
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije, za uveljavljanje odškodnin
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do 10 let po prenehanju delovnega razmerja poškodovanca
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek poškodovanca, organizacijska enota, delovno mesto, datum poškodbe, opis poškodbe
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe (direktor, vodje proizvodnje, vodje izmen, tehnični direktor) in pooblaščeni delavci pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov ( vodja SVDO, referent za varstvo pri delu), zavarovalnice, ZZZS, inšpekcija za delo, osebni zdravnik, drugi upravičenci skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe in pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa oz. v času, ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško z elektronsko zaščitenim geslom in ročno. Postopke in ukrepe varovanja podrobneje določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O REGISTRACIJI PRIHODOV IN ODHODOV, VRSTI ODSOTNOSTI TER DODELJENIH IN IZDANIH OBROKOV MALICE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi in delavci, ki so skladno z zakonom o delovnih razmerjih napoteni s strani delodajalca, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do 2 leti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, roj. podatki, organizacijska enota, stroškovno mesto, osebna številka delavca, delovno mesto, mesto registracije, datum in ura vstopa in izstopa iz prostorov družbe, kontrola vstopa v posebej varovana območja družbe, število dodeljenih malic, vrsta malice
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe (direktor, tehnični direktor, vodje proizvodnje, administrator), pooblaščeni delavci pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov (skrbnik sistema RIS, pooblaščeni administratorji sistema RIS) in pooblaščeni delavci družbe, ki izvaja storitve zasebnega varovanja za družbo in so razporejeni v družbo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe in pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa oz. v času, ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško z elektronsko zaščitenim geslom. Postopke in ukrepe varovanja podrobneje določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA GOSTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci in gostje, ki vstopajo v prostore družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene varovanja premoženja in ljudi ter vzdrževanja reda v prostorih družbe na lokaciji Izlake
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do 2 leti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, organizacija od kjer prihaja, gostitelj/oddelek, kamor je namenjen, datum in čas prihoda ter odhoda
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe (direktor, administrator), pooblaščeni delavci pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov ( referent za varnost, vratarji telefonisti) in pooblaščeni delavci družbe, ki izvaja storitve zasebnega varovanja za družbo in so razporejeni v družbo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe in pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa oz. v času, ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno. Postopke in ukrepe varovanja podrobneje določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. IZPLAČILA PLAČ

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, zaposleni po pogodbenih razmerjih, dijaki in študenti in delavci, ki so skladno z zakonom o delovnih razmerjih napoteni s strani delodajalca, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, za statistična raziskovanja, za uradne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, EMŠO, DŠ, naslov, datum rojstva, številka bančnega računa, podatki o vzdrževanih družinskih članih, podatki o posebni kategoriji družinskih članov, skupna delovna doba, delovna doba v družbi, stroškovno mesto, davčna izpostava, občina, št. točk, odtegljaji (krediti, članarine, samopomoč,…)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe (direktor, tehnični direktor, administrator) in pooblaščeni delavci pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov (direktorica RS, knjigovodje v obračunu plač, planer in analitik, knjigovodje glavne knjige, administrator v SOI ), ZZZS, ZPIZ, banke, davčni organi, študentski servisi, drugi upravičenci skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe in pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa oz. v času, ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško z elektronsko varovanim geslom in ročno. Občutljivi podatki se hranijo v posebej varovanih prostorih. Postopke in ukrepe varovanja podrobneje določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA DOVOLILNIC ZA UPORABO PARKIRIŠČ DRUŽBE ETI ELEKTROELEMENT d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo), Interno navodilo za uporabo parkirišč družbe z dne 25.07.2002
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi in delavci, ki so skladno z zakonom o delovnih razmerjih napoteni s strani delodajalca, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo za čas, ko oseba parkira na parkiriščih družbe, po tem času 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek in osebna številka uporabnikov parkirišč, predvideno mesto parkiranja, tip, barva, registrska številka avtomobila, s katerim se parkira na parkiriščih družbe, datum prijave, datum in vzrok odjave
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov ( referent za varnost, administrator v SVDO, vratarji telefonisti ) in pooblaščeni delavci družbe, ki izvaja storitve zasebnega varovanja za družbo in so razporejeni v družbo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe in pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa oz. v času, ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško z elektronsko varovanim geslom in ročno. Postopke in ukrepe varovanja podrobneje določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA ZAPOSLENIH, KATERE SE OBVEŠČA O IZREDNIH RAZMERAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi in delavci, ki so skladno z zakonom o delovnih razmerjih napoteni s strani delodajalca, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo, dokler je delavec v delovnem razmerju
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, funkcija v podjetju, domača in mobilna telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov ( referent za varnost, vratarji telefonisti ) in pooblaščeni delavci družbe, ki izvaja storitve zasebnega varovanja za družbo in so razporejeni v družbo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe in pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa oz. v času, ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško z elektronsko varovanim geslom in ročno. Postopke in ukrepe varovanja podrobneje določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA O SKLENJENIH PROSTOVOLJNIH ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi in delavci, ki so skladno z zakonom o delovnih razmerjih napoteni s strani delodajalca, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije, za uveljavljanje pravic posameznika
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, št.zavarovalne police, obvestila o odtegljajih, seznami odtegljajev
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov (vodja kadrovske službe, kadrovik), posamezne zavarovalnice
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe in pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa oz. v času, ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško z elektronsko zaščitenim geslom in ročno. Postopke in ukrepe varovanja podrobneje določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. KADROVSKA EVIDENCA – PODATKI O IZOBRAŽEVANJIH V DRUŽBI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi in delavci, ki so skladno z zakonom o delovnih razmerjih napoteni s strani delodajalca, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo za čas zaposlitve posameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv izobraževanja, področje, izobraževanja, vrsta izobraževanja, trajanje, stroški izobraževanja, datum izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe (direktor, administrator) in pooblaščeni delavci pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov (vodja kadrovske službe, strokovni sodelavec za razvoj kadrov)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe in pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa oz. v času, ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo. Občutljivi podatki se hranijo v posebej varovanih prostorih. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško z elektronsko varovanim geslom in ročno. Postopke in ukrepe varovanja podrobneje določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. KADROVSKA EVIDENCA - PODATKI O ŠTUDIJU OB DELU IN ŠTIPENDISTIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo za čas zaposlitve posameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: vrsta-študent/študij ob delu, datum pogodbe, planiran zaključek, dejanski zaključek,mentor, program študija, stopnja šolske izobrazbe, izvajalec izobraževanja, stroški šolnine, štipendije, prevozov, dopusta, uspeh po letnikih, opravljeni izpiti-datum, predmet, ocena, zneski in vrste plačil-datum, opis, znesek, koriščenje študijskega dopusta-začetek, trajanje, vzrok
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe (direktor) in pooblaščeni delavci pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov (vodja kadrovske službe)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe in pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa oz. v času, ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo. Občutljivi podatki se hranijo v posebej varovanih prostorih. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško z elektronsko varovanim geslom in ročno. Postopke in ukrepe varovanja podrobneje določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. KADROVSKA EVIDENCA – PODATKI O DELU PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje in dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo za čas študentskega dela dijaka/študenta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, ulica, pošta, telefonska številka, davčna številka, EMŠO, spol, datum pričetka dela, datum prenehanja dela, organizacijska enota dela, delovno mesto dela, opravljene ure, znesek plačila (v SIT/h), ocena
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe (direktor, administrator) in pooblaščeni delavci pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov (vodja kadrovske službe, kadrovik, knjigovodje obračuna plač), študentski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe in pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa oz. v času, ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo. Občutljivi podatki se hranijo v posebej varovanih prostorih. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško z elektronsko varovanim geslom in ročno. Postopke in ukrepe varovanja podrobneje določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. KADROVSKA EVIDENCA – REDNI LETNI RAZGOVORI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, delovno mesto, organizacijska enota sodelavca, ime in priimek vodje, rezultati dela v preteklem obdobju (letu), glavne sedanje naloge in aktivnosti, določitev ciljev in nalog za tekoče leto, načrt za izboljšanje sodelavčevih rezultatov ime in priimek sodelavca, organizacijska enota, načrt izobraževanj in usposabljanj, interesna področja, želen razvoj, možnosti za napredovanje, posebni dogovori, omejitve, pogoji
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe (original zapisa o opravljenem RLR - obe strani - hrani neposredni vodja, sodelavec kopijo) in pooblaščeni delavci pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov (strokovni sodelavec za razvoj kadrov hrani kopijo 2.strani zapisa, ki se nanaša na zgoraj navedene )
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe in pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa oz. v času, ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo. Občutljivi podatki se hranijo v posebej varovanih prostorih. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško z elektronsko varovanim geslom in ročno. Postopke in ukrepe varovanja podrobneje določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. KADROVSKA EVIDENCA – TIMSKE VLOGE POSAMEZNIKA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo za čas zaposlitve posameznika,
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, način sodelovanja za vsako timsko vlogo
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe (direktor) in pooblaščeni delavci pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov (vodja kadrovske službe)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe in pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa oz. v času, ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo. Občutljivi podatki se hranijo v posebej varovanih prostorih. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško z elektronsko varovanim geslom in ročno. Postopke in ukrepe varovanja podrobneje določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. KADROVSKA EVIDENCA – ZDRAVNIŠKI PREGLEDI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi in delavci, ki so skladno z zakonom o delovnih razmerjih napoteni s strani delodajalca, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije, za uveljavljanje pravic posameznika
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum zdravniškega pregleda, dokument komentar, ugotovljene zdravstvene omejitve, potrebni zdravstveni ukrepi
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe (direktor, neposredni vodje, vodje proizvodnje, administrator) in pooblaščeni delavci pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov (referent za varstvo pri delu, kadrovik,), drugi upravičenci skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe in pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa oz. v času, ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo. Občutljivi podatki se hranijo v posebej varovanih prostorih. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško z elektronsko varovanim geslom in ročno. Postopke in ukrepe varovanja podrobneje določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. KADROVSKA EVIDENCA – OCENJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi in delavci, ki so skladno z zakonom o delovnih razmerjih napoteni s strani delodajalca, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije, uveljavljanje pravic posameznika
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo za čas zaposlitve posameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, leto, mesec, delne ocene in skupna ocena, faktor doseganja normativa, ocena kvalitete
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe (direktor, tehnični direktor, vodje proizvodnje, direktor razvoja in kakovosti, vodja skladišča, vodja zagotavljanja kakovosti) in pooblaščeni delavci pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov (vodja kadrovske službe).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe in pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa oz. v času, ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo. Občutljivi podatki se hranijo v posebej varovanih prostorih. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško z elektronsko varovanim geslom in ročno. Postopke in ukrepe varovanja podrobneje določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. KADROVSKA EVIDENCA - EVIDENCA O UŽIVALCIH PRAVIC IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur.l.RS št. 63/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične namene, za uradne namene, za potrebe organizacije v zvezi z izvajanjem obveznosti iz kvotnega sistema
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, datum rojstva, kategorija invalidnosti, datum pravnomočnosti odločbe o invalidnosti, datum prve zaposlitve
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe (direktor, administrator, neposredni vodje) in pooblaščeni delavci pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov (vodja kadrovske službe, kadrovik, referent za varstvo pri delu), ZPIZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe in pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa oz. v času, ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško z elektronsko zaščitenim geslom in ročno. Postopke in ukrepe varovanja podrobneje določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. KADROVSKA EVIDENCA - EVIDENCA REZULTATOV TESTIRANJ

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, ki želijo skleniti delovno razmerje v družbi, zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo za čas zaposlitve zaposlenega; za kandidate 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, poročilo o kandidatu: profil timskih vlog, svetovalni profil, profil osebnosti, izrazita področja delovanja, ustreznost za določeno delovno mesto
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov (vodja kadrovske službe)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe in pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa oz. v času, ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno. Postopke in ukrepe varovanja podrobneje določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. IZPLAČILA FIZIČNIM OSEBAM PO POGODBENIH RAZMERJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi , zaposleni po pogodbenih razmerjih, dijaki in študenti in delavci, ki so skladno z zakonom o delovnih razmerjih napoteni s strani delodajalca, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, za statistična raziskovanja, za uradne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, EMŠO, DŠ, naslov, datum rojstva, številka bančnega računa, stroškovno mesto, davčna izpostava, občina
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe (direktor, tehnični direktor, administrator) in pooblaščeni delavci pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov (direktorica RS, knjigovodje v obračunu plač, knjigovodje glavne knjige, finančni referent ), banke, davčni organi, drugi upravičenci skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe in pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa oz. v času, ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško z elektronsko varovanim geslom in ročno. Občutljivi podatki se hranijo v posebej varovanih prostorih. Postopke in ukrepe varovanja podrobneje določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. IZPLAČILA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA ALI ZA ČAS OPRAVLJANJA OBVEZNE PRAKSE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, zaposleni po pogodbenih razmerjih, dijaki in študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, za statistična raziskovanja, za uradne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, EMŠO, DŠ, naslov, datum rojstva, številka bančnega računa, stroškovno mesto, davčna izpostava, občina
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe (direktor, tehnični direktor, administrator) in pooblaščeni delavci pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov (direktorica RS, knjigovodje v obračunu plač, knjigovodje glavne knjige), banke, davčni organi, študentski servisi, drugi upravičenci skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe in pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa oz. v času, ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško z elektronsko varovanim geslom in ročno. Občutljivi podatki se hranijo v posebej varovanih prostorih. Postopke in ukrepe varovanja podrobneje določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam