Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PKK d.o.o.
Sedež ali naslov: Melikova 18
Poštna številka: 1108
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5715024000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. 1 Mass kataloh OP - Mass obuje tudi vas

 • Pravna podlaga (neobvezno): 72. in 73. člen ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke frizerskih salonov, po pogodbi z naročnikom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov Podatki so namenjeni naročniku Mass d.o.o., Šmartinska c. 152/VII, Ljubljana, ki bo s podatki razpolagal v skladu z ZVOP.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se bodo hranili trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki, ki se zbirajo in obdelujejo: - ime in priimek, - naslov in kraj, - telefon, - email, - ime frizerskega salona.
 • Uporabniki zbirke: PKK d.o.o., Mass d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni na serverju podjetja, v ločenem prostoru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z ur.evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. 2 Telekom katalog OP - Optika za vsak dom

 • Pravna podlaga (neobvezno): 72. in 73. člen ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke frizerskih salonov in frizerji/ke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki so namenjeni naročniku Telekom Slovenije d.d.,Cigaletova 15, Ljubljana, ki bo s podatki razpolagal v skladu z ZVOP.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se bodo hranili trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki, ki se zbirajo in obdelujejo: - ime in priimek, - naslov in kraj, - telefon, - email, - ime frizerskega salona, - ali že imajo dostop, - kdo je njihov ponudnik.
 • Uporabniki zbirke: PKK d.o.o., Telekom Slovenije d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni na serverju podjetja, v ločenem prostoru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z ur. evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Ranital katalog OP - Z Ranitalom na Lekov balon

 • Pravna podlaga (neobvezno): 72. in 73. člen ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke frizerskih salonov, frizerji in frizerke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki so namenjeni naročniku Lek d.d., Verovškova 57, Ljubljana, ki bo s podatki razpolagal v skladu z ZVOP.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki, ki se zbirajo in obdelujejo: - ime in priimek, - naslov in kraj, - telefon, - email, - ime frizerskega salona.
 • Uporabniki zbirke: Uporaniki osebnih podatkov so PKK d.o.o. in Lek d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni na serverju podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnmi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam