Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): misleta ternar mira
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): kocljeva 10, 9000 murska sobota
Naziv ali firma: PEDIATRIČNA AMBULANTA, MIRA MISLETA TERNAR, DR. MED., SPEC. PED.
Sedež ali naslov: kocljeva 10, 9000 murska sobota
Poštna številka: 9000
Kraj: murska sobota
Matična številka: 2140772000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe izvajanja zdravstvene dejavnosti in uveljavljanje pravice posameznika do zdravstvenega varstva, statistika IVZ, izvajanje pogodb zdravstvenega obveznega in dopolnilnega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, stalno bivališče, začasno bivališče, poklic, številka telefona, zdravstveno stanje, diagnoze bolezni, konzultacije, zdravstveni izvidi in mnenja, terapije, rtg posnetki, paketi zdravstvenih zavarovanj, alergije
 • Uporabniki zbirke: zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije, IVZ, zavarovalnice dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka podatkov se izven delovnega časa zaklepa. So varovani z alarmnim sistemom. ki je povezan s Centrom podjetja za varovanje, z protipožarnim sistemom, ter z video nadzorom, kar je vse označeno na vidnem mestu. Ostali podatki ki se vodijo ročno so v ognjevarnih in zaklenjenih kartotečnih omarah. Podatki v računalniku so varovani z identifikacijskimi karticami in gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam