Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LAHEZIS, CENTER ZA OTROŠKO IN MLADOSTNIŠKO PSIHIATRIJO, D.O.O.
Sedež ali naslov: Slomškova 35
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2211327000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Medicinska dokumentacija

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci in mladostniki, obravnavani v ordinaciji in njihovi starši oz. skrbniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: proces zdravljenja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajen
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, naslov, telefon, socialni status, številka zdravstvenega zavarovanja, zdravstveno stanje, lečeči zdravnik
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Zavarovalnice Triglav, Vzajemna, Adriatic. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Protori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter ostala dokumentacija, vezanan na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Podatki so hranjeni v računalniku, ki je varovan z geslom. Fizični podatki so shranjeni v standardnih kartotečnih predalnikih, ki so zaklenjeni. Dostop do dokumentov imajo le pooblaščeni
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam