Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Tihomir Pešić
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Oktobrske revolucije11
Naziv ali firma: ZZASEBNA ORDINACIJA SPLOŠNE MEDICINE, PEŠIĆ TIHOMIR, DR. MED., S.P.
Sedež ali naslov: Oktobrske revolucije 11
Poštna številka: 6310
Kraj: Izola
Matična številka: 1915916000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZDRAVSTVENA KARTOTEKA PACIENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebne podatke vodimo,hranimo in obdelujemo na podlagi pisne opredelitve pacienta za izbranega zdravnika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: V zbirki so osebni in zdravstveni podatki opredeljenih pacientov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki so potrebni za zdravljenje pacientov ter za vodenje evidenc poslovnih dogodkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime,priimek,EMŠO,naslov,status invalidne osebe,telefonska številka,zdravstveni podatki vključno podatki o zdravstvenem zavarovanju,podatki o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje RS,ZPIZ,ZZV,IVZ,poslovne zavarovalnice,druge sorodne zdravstvene ustanove(Medicina dela, pooblaščene sorodne zdravstvene organizacije).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo,zbirka se hrani v zaklenjenih kovinskih omarah,prostori so zaščiteni z alarmno napravo katere kodo poznajo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz naše zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam