Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Langusova 4
Naziv ali firma: Center Vlade RS za infomatiko
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5522480
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plačah (osebnih dohodkih)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Centru Vlade RS za informatiko
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V skladu z 12. členom Zakona o evidencah na področju dela (ZEPD).
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka osebnih podatkov referentov prijavne službe Overitelja digitalnih potrdil na Centru Vlade RS za informatiko

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v institucijah uprave, ki opravljajo naloge prijavne službe Overitelja digitalnih potrdil na Centru Vlade RS za informatiko
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, organizacija, kjer je referent zaposlen oz. za katero opravlja delo ter naslov organizacije, telefonska in fax številka, naslov elektronske pošte.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Centru Vlade RS za informatiko
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V skladu z 7. členom Zakona o evidencah na področju dela (ZEPD), davčna številka, podatki o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka podatkov o imetnikih digitalnih potrdil SIGEN-CA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, poslovni subjekti, zaposleni poslovnih subjektov, pooblaščene osebe poslovnih subjektov za oddajo zahtevka in odgovorne osebe poslovnih subjektov
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za fizične osebe: ime in priimek, datum in kraj rojstva, davčna številka, enotna matična številka, občana (EMŠO), podatki o identifikacijskem dokumentu (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje): številka dokumenta, veljavnost dokumenta, izdajatelj dokumenta, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, elektronska pošta, telefonska številka, številka mobilnega telefona, priimek in ime zakonitega zastopnika, osebna identifikacijska oznaka; za poslovne subjekte: polno ime, skrajšano ime in oznaka organizacije, kjer je posameznik zaposlen, naslov organizacije, e-naslov organizacije, matična številka organizacije, davčna številka organizacije, ime in priimek pooblaščene osebe za oddajo zahtevka, davčna številka pooblaščene osebe za oddajo zahtevka, ime in priimek odgovorne osebe, davčna številka odgovorne osebe, ime in priimek bodočega imetnika ali skrbnika potrdila, zaposlenega pri poslovnem sujbektu, davčna številka bodočega imetnika ali skrbnika potrdila, EMŠO bodočega imetnika ali skrbnika potrdila, elektronski naslov bodočega imetnika ali skrbnika potrdila, osebna identifikacijska oznaka bodočega imetnika.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Uporabniki portala v personalizirani obliki

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki, ki portal nastavijo v skladu s svojimi osebnimi preferencami oziroma ga personalizirajo
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, elektronski naslov, vstopno geslo.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Centru Vlade RS za informatiko
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V skladu z 16. členom Zakona o evidencah na področju dela (ZEPD)
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca izdanih SecurelD kartic

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v institucijah javne uprave ali osebe, ki delajo za institucije v javni upravi
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, institucija ali organizacija, kjer je posameznik zaposlen ali za katero opravlja delo, št. osebnega dokumenta, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zbirka podatkov o imetnikih digitalnih potrdil SIGOV-CA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v institucijah javne uprave ali osebe, ki delajo za institucije v javni upravi, predstojniki institucij javne uprave.
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Polno ime institucije, kjer je posameznik zaposlen, naslov institucije, ime in priimek kontaktne osebe, datum in kraj rojstva, davčna številka, EMŠO, podatki o identifikacijskem dokumentu (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje) številka dokumenta, veljavnost dokumenta, izdajatelj dokumenta, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, elektronska pošta, telefonska številka, številka mobilnega telefona, institucija ali organizacija, kjer je posameznik zaposlen ali za katero opravlja delo, nasov institucije ali organizacije, funkcija, ki jo posameznik opravlja za institucijo ali organizacijo.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o potrebi po delavcih in postopku izbire

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki, ki jih prosilci za zaposlitev navedejo v vlogah (ime in priimek, rojstni podatki, izobrazba, stan, predhodne delovne izkušnje, podatki o prostočasnih dejavnostih, drugi osebni podatki).
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Zbirka podatkov elektronskega imetnika javne uprave

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v institucijah javne uprave ali osebe, ki delajo za institucije v javni upravi, fizične osebe in pravne osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, institucija ali organizacija, kjer je posameznik zaposlen ali za katero opravlja delo, naslov institucije, funkcija, ki jo posameznik opravlja za institucijo ali organizacijo, elektronska pošta, številka mobilnega telefona, domača telefonska številka, številka faksa, številka pozivnika, digitalno potrdilo SIGOV-CA
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca javnih naročil (zbirka podatkov, pridobljenih pri izvajajnju javnih naročil po

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vodstveni delavci, drugi zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, državljanstvo, podatki o pravnomočni kazenski sodbi (izpis iz kazenske evidence), omejitve pooblastil pri zastopnikih oziroma prokuristih, dokazila o izobrazbi (spričevala, dipome), posebna znanja, ki se izkazujejo s certifikati in dokazili, delovna doba, plača, izkušnje
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Centru Vlade RS za informatiko, ki uživajo pravice iz invalidskega zavarovanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V skladu z 47. členom Zakona o evidencah na področju dela (ZEPD).
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Seznam izpolnjevalcev ankete o uporabi portala e-uprava

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelujoči v anketi
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam