Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): marija novak
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Šmarješka 4
Naziv ali firma: ZOBNA ORDINACIJA, MAG. MARIJA NOVAK, DR. STOM.
Sedež ali naslov: Šmarješka 4
Poštna številka: 8000
Kraj: novo mesto
Matična številka: 1360078000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca podatkov o pacientih-strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno): zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju-zakon o zdravstveni dejavnosti-pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: uporabniki zdrav.storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: je določen v Zakonu o zdravstvenem varstvu in ZZZs za izvajanje dejavnosti in uveljavljanje pravic posameznikov ,na katere se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek,naslov stalnega bivališča/ulica,hišna številka,kraj,poštna številka,država/podatki iz kartice zdravstveneg zavarovanja,telefon,osebna in družinska anamneza,potek bolezni,potek zdravljenja
 • Uporabniki zbirke: pacienti sami,ZZZs,Zavarovalnice
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatkise nanašajo v kartotekah,vpisnikih in knjigah ki jih zobozdravnik vodi v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,Zakon o zdrav.dejavnosti in Pravilnikom o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdrav.zavarovanja,ravno tako v podatkovnih bazah.Zavarovanje zobozdravstvenega arhiva in s tem tudi osebnih podatkov pacientovje zakonsko urejeno z Zakonom o zdravstveni dejavnostiin podzakonskimi predpisi v zvezi s tem.Tehnično lahko do podatkov dostopajo samo zobozdravnik in njegovi zaposleni pri opravljanju svojih del in nalog.Vsak zaposleni se s sklenitvjo pogodbe o zaposlitvi zaveže tudi k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter varovanju informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami oz.le v primeru,v kolikor to nalaga zakon/Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,Zakon o zdravstveni dejavnosti/-povezava z ZZZS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam