Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MC KAC D.O.O.
Sedež ali naslov: Partizanska pot 16
Poštna številka: 2380
Kraj: Slovenj Gradec
Matična številka: 1857673000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca osnovne medicinske dokumentacije

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: opredeljeni varovanci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obravnava pacientov, beleženje in obračun storitev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, emšo, št. zdr zavarovanja, naslov, datum , obravnave
 • Uporabniki zbirke: varovanci,ZZZS, računovod. servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: kartoteke, računal. baza podatkov, vse varovano in zaklenjeno
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo z javnimi evidencami in knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam