Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: YURENA IZOBRAŽEVANJE, TURIZEM IN TRGOVINA, NOVO MESTO D.O.O.
Sedež ali naslov: GLAVNI TRG 011
Poštna številka: 8000
Kraj: NOVO MESTO
Matična številka: 5433509000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje;osebna privolitev posameznika;Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi;bivši zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi; pridobitev delovnih dovoljenj;statistična raziskovanja;uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo;druge uradne namene v skladu z zakonom
 • Rok hrambe (neobvezno): kot to določi zakon
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen in nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime dugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca, evidenca prihodov in izhodov iz dela, trans.račun ali hran.knjižica
 • Uporabniki zbirke: upravljalec zbirke podatkov, subjekti, ki izkažejo zakonsko ali pogodbeno podlago, DURS,AJPES,ZZZS;ZPIZ;ZRSZ;banke, kreditojdajalci,pooblaščeni delavci družbe;drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma na računalniku ,Ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v zaklenjeni omari, deloma tudi v ognjevarni omari.. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo . Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 25/12/2006 sprejel direktor
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZBIRKA PODATKOV O ZUNANJIH SODELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje;osebna privolitev posameznika;Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zunanji sodelavci (predavatelji, asistenti predavateljev, učitelji in vodje prakse v izobraževalnih oblikah, prevajalci, izvajalci storitev ipd)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje podjemnih in avtorskih pogodb; pridobitev delovnih dovoljenj;statistična raziskovanja;uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo;druge uradne namene v skladu z zakonom
 • Rok hrambe (neobvezno): kot to določi zakon
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime, priimek, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, EMŠO, številka žiro računa, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: upravljalec zbirke podatkov, subjekti, ki izkažejo zakonsko ali pogodbeno podlago, DURS,AJPES,ZZZS;ZPIZ;ZRSZ;banke, kreditojdajalci,pooblaščeni delavci družbe;drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma na računalniku ,k je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v zaklenjeni omari, deloma tudi v ognjevarni omari.. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo . Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 25/12/2006 sprejel direktor
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. ZBIRKA PODATKOV O UDELEŽENCIH IZOBRAŽEVALNIH OBLIK

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje;osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževalnih oblik
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o izobraževanju;statistična raziskovanja;uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo;druge uradne namene v skladu z zakonom
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, številka telefona, delovno mesto, zaposlitev, šolska izobrazba oziroma opravljeni letniki in učni predmeti pri nepopolni šolski izobrazbi, strokovna izobrazba, pri nepolnoletnih udeležencih tudi ime, priimek, datum, in kraj rojstva, stalno in začasno bivališče, telefonska številka in zaposlitev zakonitih zastopnikov oziroma plačnikov
 • Uporabniki zbirke: upravljalec zbirke podatkov, subjekti, ki izkažejo zakonsko ali pogodbeno podlago, ,pooblaščeni delavci družbe;drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma na računalniku ,Ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v zaklenjeni omari. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo . Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 25/12/2006 sprejel direktor
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. ZBIRKA PODATKOV O KUPCIH STORITEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje,naročilo
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: opravljanje storitev
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, davčna številka, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, durs, sodišče, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma na računalniku ,Ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v zaklenjeni omari. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo . Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 25/12/2006 sprejel direktor
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam