Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Maja SKERBINJEK KAVALAR
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Ulica Josipa Priola 28
Naziv ali firma: ALERGOLOŠKA AMBULANTA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE, MAJA SKERBINJEK KAVALAR, DR. MED., SPEC. PEDIATER
Sedež ali naslov: Lavričeva 1
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 2149419000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca bolnikov.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obravnavani bolniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti - zdravljenje, izvajanje pogodb z ZZZS in ostalimi zdravstvenimi zavarovalnicami.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika po 30. in 32. členu ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, ZZZS številka, številka obveznega in dodatnega zavarovanja, zaposlitev, zdravstveno stanje.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Zpis, Zavarovalnica Triglav, Vzajemna d.v.z., Zavarovalnica Adriatic - Slovenica, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, osebne privolitve posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, so pod alarmom. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško, je zavarovana z 2. gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o varovanju podatkov, ki sem ga izdala 15. 12. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo s posebnimi evidencami, ki jih vodi ZZZS.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam