Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: 1A INTERNET POSLOVNE STORITVE D.O.O.
Sedež ali naslov: NASELJE NUKLEARNE ELEKTRARNE 002
Poštna številka: 8270
Kraj: KRŠKO
Matična številka: 1617621000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto po prenehanju delovnega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 12.12.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca sodelujočih v nagradni igri wipic.com

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni pravne podlage
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci spletne strani http://www.wipic.com
 • Namen obdelave osebnih podatkov: žrebanje 2 mesečne nagradne igre
 • Rok hrambe (neobvezno): neomejeno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, e-poštni naslov
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca osebnih podatkov in administratorji spletne strani http://www.wipic.com/
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 12.12.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca spletnih kupcev pc.enakupi.com

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni pravne podlage
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci spletne trgovine http://pc.enakupi.com
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpeljava naročil spletnih kupcev
 • Rok hrambe (neobvezno): neomejeno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum registracije, osebno geslo, ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država, telefonska številka, e-poštni naslov, davčna številka, naziv podjetja, vsebina nakupovalne košarice, pripravljene za izvedbo nakupa, zgodovina oddanih naročil, ki vsebuje podatke o številki vsakega posameznega naročila, številu izdelkov v njem in datumu ter podatki o vseh vnešenih naročilih, ki vključujejo naziv vključenih izdelkov, podatek o redni ceni, akcijski ceni, količini, popustu in skupni ceni
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca osebnih podatkov in administratorji spletne trgovine http://pc.enakupi.com/
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 12.12.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca spletnih kupcev zakuhinjo.enakupi.com

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni pravne podlage
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci spletne trgovine http://zakuhinjo.enakupi.com
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpeljava naročil spletnih kupcev
 • Rok hrambe (neobvezno): neomejeno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum registracije, osebno geslo, ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država, telefonska številka, e-poštni naslov, davčna številka, naziv podjetja, vsebina nakupovalne košarice, pripravljene za izvedbo nakupa, zgodovina oddanih naročil, ki vsebuje podatke o številki vsakega posameznega naročila, številu izdelkov v njem in datumu ter podatki o vseh vnešenih naročilih, ki vključujejo naziv vključenih izdelkov, podatek o redni ceni, akcijski ceni, količini, popustu in skupni ceni
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca osebnih podatkov in administratorji spletne trgovine http://zakuhinjo.enakupi.com/, BIO NOVA SKK TRGOVSKO PODJETJE D.O.O., Matična: 5967139000 – operater in upravljalec spletne trgovine
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 12.12.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca spletnih kupcev pohistvo.enakupi.com

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni pravne podlage
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci spletne trgovine http://pohistvo.enakupi.com
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpeljava naročil spletnih kupcev
 • Rok hrambe (neobvezno): neomejeno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum registracije, osebno geslo, ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država, telefonska številka, e-poštni naslov, davčna številka, naziv podjetja, vsebina nakupovalne košarice, pripravljene za izvedbo nakupa, zgodovina oddanih naročil, ki vsebuje podatke o številki vsakega posameznega naročila, številu izdelkov v njem in datumu ter podatki o vseh vnešenih naročilih, ki vključujejo naziv vključenih izdelkov, podatek o redni ceni, akcijski ceni, količini, popustu in skupni ceni
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca osebnih podatkov in administratorji spletne trgovine http://pohistvo.enakupi.com/, LAGEA d.o.o., Matična: 5562384000 – operater in upravljalec spletne trgovine
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 12.12.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca spletnih kupcev zaotroke.enakupi.com

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni pravne podlage
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci spletne trgovine http://zaotroke.enakupi.com
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpeljava naročil spletnih kupcev
 • Rok hrambe (neobvezno): neomejeno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum registracije, osebno geslo, ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država, telefonska številka, e-poštni naslov, davčna številka, naziv podjetja, vsebina nakupovalne košarice, pripravljene za izvedbo nakupa, zgodovina oddanih naročil, ki vsebuje podatke o številki vsakega posameznega naročila, številu izdelkov v njem in datumu ter podatki o vseh vnešenih naročilih, ki vključujejo naziv vključenih izdelkov, podatek o redni ceni, akcijski ceni, količini, popustu in skupni ceni
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca osebnih podatkov in administratorji spletne trgovine http://zaotroke.enakupi.com/, KOBO BOŽIČ DAMJAN D.O.O., Matična: 5991960000 – operater in upravljalec spletne trgovine
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 12.12.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca spletnih kupcev tekstil.enakupi.com

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni pravne podlage
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci spletne trgovine http://tekstil.enakupi.com
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpeljava naročil spletnih kupcev
 • Rok hrambe (neobvezno): neomejeno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum registracije, osebno geslo, ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država, telefonska številka, e-poštni naslov, davčna številka, naziv podjetja, vsebina nakupovalne košarice, pripravljene za izvedbo nakupa, zgodovina oddanih naročil, ki vsebuje podatke o številki vsakega posameznega naročila, številu izdelkov v njem in datumu ter podatki o vseh vnešenih naročilih, ki vključujejo naziv vključenih izdelkov, podatek o redni ceni, akcijski ceni, količini, popustu in skupni ceni
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca osebnih podatkov in administratorji spletne trgovine http://tekstil.enakupi.com/, NI TRADE D.O.O., Matična: 5765668000 – operater in upravljalec spletne trgovine
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 12.12.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca spletnih kupcev avtodeli.enakupi.com

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni pravne podlage
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci spletne trgovine http://avtodeli.enakupi.com
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpeljava naročil spletnih kupcev
 • Rok hrambe (neobvezno): neomejeno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum registracije, osebno geslo, ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država, telefonska številka, e-poštni naslov, davčna številka, naziv podjetja, vsebina nakupovalne košarice, pripravljene za izvedbo nakupa, zgodovina oddanih naročil, ki vsebuje podatke o številki vsakega posameznega naročila, številu izdelkov v njem in datumu ter podatki o vseh vnešenih naročilih, ki vključujejo naziv vključenih izdelkov, podatek o redni ceni, akcijski ceni, količini, popustu in skupni ceni
 • Uporabniki zbirke: : pooblaščeni delavci upravljalca osebnih podatkov in administratorji spletne trgovine http://avtodeli.enakupi.com/, MIREL D.O.O. Matična: 5712874000 – operater in upravljalec spletne trgovine
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 12.12.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam