Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Fizična oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ODVETNICA GOZDANA PETRIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): GLAVNI TRG 28, 8000 NOVO MESTO
Naziv ali firma: ODVETNICA GOZDANA PETRIČ
Sedež ali naslov:
Poštna številka:
Kraj:
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika (pooblastilo oziroma sklenjena mandatna pogodba).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so podelile pooblastilo za zastopanje oziroma sklenile mandatno pogodbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dejavnosti v smislu 2. člena Zakon
 • Rok hrambe (neobvezno): Po izpolnitvi pogodbene obveznosti oziroma do preklica osebne privolitve posameznika oziroma skladno s 14. členom Zakona o odvetništvu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, dekliški priimek, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, davčna številka, telefonska številka - mobilni in stacionarni telefomn, številka TRR, elektronski naslov, državljanstvo, poklic, vrsta in stopnja dosežene izobrazbe, zaposlitev, datum sklenitve zakonske zveze, datum razveze zakonske zveze, vrsta pravne zadeve, opravilna številka zadeve, organ, ki zadevo rešuje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno z internim Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko. Dokler je spis v obdelavi, se hrani v odvetniški pisarni v zaprtih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoče oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. Kasneje se spisi hranijo v arhivu, v zaprtih omarah. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca nasprotnih strank.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 3. odstavek 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVop-1), 10. člen Zakona o odvetništvu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki se nanašajo na dolžnike, dolžnike dolžnikov, tožene stranke oziroma nasprotne stranke v razmerju do pooblastiteljev kot fizičnih ali pravnih oseb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dejavnosti v smislu 2. člena Zakona o odvetništvu, zlasti učinkovito zastopanje in zagovor strank pred sodišči in drugimi organi ter sestavljanje listin.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izpolnitve pogodbene obveznosti do mandanta oziroma skladno s 14. členom Zakon o odvetništvu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, davčna številka, številka TRR, zaposlitev, status upokojenca, državljanstvo, lastništvo nepremičnin, lastništvo vrednostnih papirjev, lastništvo premičnin, lastništvo deleža v družbi, imetništvo terjatev, datum sklenitve zakonske zveze, datum razveze zakonske zveze, pravna zadeva, opravilna številka zadeve in organ, ki zadevo rešuje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki. skladno z internim Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko. Dokler je spis v obdelavi, se hrani v odvetniški pisarni, v zaprtih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. Kasneje se spisi hranijo v arhivu, v zaprtih omarah. V elektronski obliki se osebni podatkio hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoče le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam