Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): MIRAN JERKIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): DOBRAVLJE 54B
Naziv ali firma: AGROTRGOVINA IN PREVOZNIŠTVO, MIRAN JERKIČ S.P.
Sedež ali naslov: DOBRAVLJE 54B
Poštna številka: 5263
Kraj: DOBRAVLJE
Matična številka: 5260102000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): POGODBA O ZAPOSLITVI
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V DRUŽBI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODBE O ZAPOSLITVI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, KRAJ ROJSTVA, DRŽAVLJANSTVO, POKLIC, IZOBRAZBA, DELOVNE NALOGE, STROKOVNA USPOSOBLJENOST
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, SODIŠČA, DAVČNA UPRAVA (dohodnina), BANKE (kreditodajalci)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam