Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: REACON D.O.O.
Sedež ali naslov: JESENOVA 29
Poštna številka: 1230
Kraj: Domžale
Matična številka: 1561944000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca zaposlenih pri naročnikih storitev izračuna plač

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni pri kupcih storitev podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje dejavnosti računovodskega servisa
 • Rok hrambe (neobvezno): do izpolnitve pogodbenih obveznosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj in datum rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, podatki o delovni dobi in vstopu v podjetje, številka osebnega računa,
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov je zaklenjen. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov v podjetju.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): zbirke podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam