Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Stanislav Borak
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): GOSPOSVETSKA ULICA 015
Naziv ali firma: ČISTILNI SERVIS LESKET ČIŠČENJE STAVB STANISLAV BORAK S.P.
Sedež ali naslov: GOSPOSVETSKA ULICA 015
Poštna številka: 4000
Kraj: KRANJ
Matična številka: 5565710000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno): naročilo ali ponudba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci naših storitev in dobavitelji blaga in storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in izvrševanje naročil
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna številka, kraj bivanja, telefon, e-pošta
 • Uporabniki zbirke: samostojni podjetnik, oseba, ki vodi poslovne knjige, na podlagi zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu in na podlagi osebne privolitve posameznika ali pogodbenega razmerja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka se nahaja fizično v registratorjih in računalniškem sistemu. Prostor se v primeru odsotnosti pooblaščenih oseb zaklepa, računalniški sistem je varovan z gesli. Samostojni podjetnik ima sprejet Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca dijakov in študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno): prejeta vloga (napotnica) ali pogodba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki in študentje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov , EMŠO, davčna številka, bančni račun, telefon, e-pošta, podatki o izobrazbi in izkušnjah, datum pričetka in prenehanja dela, podatki o opravljenih urah in višini plačila
 • Uporabniki zbirke: samostojni podjetnik, oseba, ki vodi poslovne knjige, na podlagi zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu in na podlagi osebne privolitve posameznika ali pogodbenega razmerja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka se nahaja fizično v registratorjih in računalniškem sistemu. Prostor se v primeru odsotnosti pooblaščenih oseb zaklepa, računalniški sistem je varovan z gesli. Samostojni podjetnik ima sprejet Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba o delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let oziroma do izpolnitve pogodbene obveznosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna št., kraj rojstva, državljanstvo, bančni račun, telefon, e-pošta, podatki o izobrazbi in izkušnjah, delovne naloge, datum pričetka in prenehanja dela, zdravstveno spričevalo, podatki o opravljenih urah, dopustu ter višini plačila.
 • Uporabniki zbirke: Samostojni podjetnik, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oseba , ki vodi knjige, ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se nahaja fizično v registratorju ter v računalniškemu sistemu.Prostor se zaklepa, računalniški sistem je varovan z geslom. Samostojni podjetnik ima sprejet Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam