Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Afnadesign
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): TRG REVOLUCIJE 015
Naziv ali firma: AFNADESIGN OGLAŠEVANJE IN POSREDNIŠTVO, ŽELEZNIK ALJOŠA S.P.
Sedež ali naslov: TRG REVOLUCIJE 015
Poštna številka: 1420
Kraj: TRBOVLJE
Matična številka: 1384082000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca naročnikov storitev preko elektronske pošte

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) - Uradni list RS, št. 86/2004
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: naročniki storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: pošiljanje naročenih storitev, obvestil, novic po elektronski pošti na podlagi elektronskega naročila
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 mesec po prenehanju dejavnosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Afnadesign oglaševanje in posredništvo, Aljoša Železnik s.p., Trg revolucije 15, 1420 Trbovlje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov se varuje na podlagi Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca knjige prihodkov in odhodkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci storitev in dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zaradi fakturiranja (evidenca za računovodske-prodajne obdelave podatkov)
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto po prenehanju dejavnosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv stranke (ime in priimek fizične stranke), naslov stranke, sedež stranke, matična številka, davčna ali ID številka, telefonske številke, elektronski naslovi, kontaktne osebe, številka transakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: Aljoša Železnik, Trg revolucije 15, 1420 Trbovlje Branko Železnik, Vreskovo 58, 1420 Trbovlje;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov se varuje na podlagi Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca obračuna Osebnih dohodkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zaradi fakturiranja (evidenca za računovodske-prodajne obdelave podatkov), pošiljanje obvestil in reklamnih ponudb
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto po prenehanju dejavnosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv stranke (ime in priimek fizične stranke), naslov stranke, sedež stranke, matična številka, davčna ali ID številka, telefonske številke, elektronski naslovi, kontaktne osebe,številka transakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: - Aljoša Železnik, Trg revolucije 15, 1420 Trbovlje - Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna Uprava Republike Slovenije, Davčni urad Hrastnik, Log 9, 1430 Hrastnik
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov se varuje na podlagi Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) - Uradni list RS, št. 86/2004
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zaradi fakturiranja (evidenca za računovodske-prodajne obdelave podatkov), pošiljanje obvestil in reklamnih ponudb
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto po prenehanju dejavnosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv stranke (ime in priimek fizične stranke), naslov stranke, sedež stranke, matična številka, davčna ali ID številka, telefonske številke, elektronski naslovi, kontaktne osebe,številka transakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: - Aljoša Železnik, Trg revolucije 15, 1420 Trbovlje - Branko Železnik, Vreskovo 58, 1420 Trbovlje;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov se varuje na podlagi Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam