Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): RAČUNOVODSKE STORITVE, PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE, MILAN JURČIČ S.P.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): GORIŠKA 44
Naziv ali firma: RAČUNOVODSKE STORITVE, PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE, MILAN JURČIČ S.P.
Sedež ali naslov: GORIŠKA 44
Poštna številka: 3320
Kraj: VELENJE
Matična številka: 1793560000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA O KUPCIH - FIZIČNE OSEBE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, za katere so opravljene storitve
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvedbe del naročenih s strani kupcev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče; - Kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalc, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovanega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog za prenhanje delovanega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: - davčna uprava RS, - notarjati - okrožna/okrajna/Upravna sodiščam, - zemljiška knjiga Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabnik, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenega razmerja. -zemlj
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: omara, v kateri se najaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Zaklepa se tudi v času, ko v prostoru, kjer se nahaja omara, ni zaposlenih. Postopka in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je družba sprejela dne 15.01.2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZBIRKA O ZAPOSLENIH DELAVCIH IN POGODBENIH SODELAVCIH pri družbah, za katere podjetnik opravlja računovodske storitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in pogodbeni sodelavci pri družbah, za katere podjetnik opravlja računovodske storitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče; - Kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Davčna uprava Republike Slovenije. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Omara, v kateri se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Zaklepa se tudi v času, ko v prostoru, kjer se nahaja omara, ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je podjetnik sprejel dne 15.1.2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. Člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam