Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Miha Kotar
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Kongersni trg 5
Naziv ali firma: RIKOMA, MIHA KOTAR S.P.
Sedež ali naslov: Kongresni trg 5
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5993140000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 7. člen in na podlagi osebne privolitve
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, bivši zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, življenjepis -kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra)
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci RIKOMA, Miha Kotar s.p. -Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v omari in v prostoru varnem pred poplavo v pisarni, avtoriziran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15.03.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS, št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 12. člen in na podlagi osebne privolitve
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, bivši zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, potnih stroškov prehrane, dodatnega pokojninskega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja ter drugih zavarovanj, kreditov
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) -podatki o delovnem času: a)možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) b)skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke c)skupaj neopravljene ure č) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo d)neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih e)skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom f)neopravljene ure brez nadomestila plače g)ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa -podatki o plačah: a)izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo b)plače iz dobička c)neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo č) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila d)nadomestila neto plače v breme drugih e)prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo -delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe a)število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem b)število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca c)odstotek povečanja ostali podatki vodeni v zbirki a)vzdrževani družinski člani-olajšave ostali podatki vodeni v zbirki a)vzdrževani družinski člani-olajšave ostali podatki vodeni v zbirki a)krediti b)PDPZ c)PDZZ d)druga zavarovanja
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci RIKOMA, Miha Kotar s.p. -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) -drugi uporabniki na podlagi osebne privolitve
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari in v prostoru varnem pred poplavo v pisarni, avtoriziran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15.03.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvo osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): 45 dni, razen v primerih, kadar je to nujno potrebno za zavarovanje dokazov, do dokončanja postopka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slikovni posnetek posameznika brez generalij
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci RIKOMA, Miha Kotar s.p.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari in v prostoru varnem pred poplavo v pisarni. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15.03.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca kandidatov za prosta delovna mesta

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, ki se zanimajo za sklenitev delovnega razmerja v RIKOMA, Miha Kotar s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Iskanje morebitnih novih delavcev RIKOMA, Miha Kotar s.p.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto ali do preklica osebne privolitve posameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, letnica rojstva, naslov prebivališča, izobrazba, življenjepis
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci RIKOMA, Miha Kotar s.p.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari in v prostoru varnem pred poplavo v pisarni. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15.03.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca dijakov in študentov na delu in obvezni delovni praksi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika (študentska napotnica, pogodba o opravljanju obvezne delovne prakse)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti, ki opravljajo v RIKOMA, Miha Kotar s.p. delo preko študentskega servisa oz. obvezno delovno prakso, dogovorjeno s pogodbo o strokovni praksi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -Urejanje pravic in obvezn
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto ali do preklica osebne privolitve posameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča, številka osebnega (transakcijskega) računa, davčna številka, podatki o plačilu (nagradi), podatki o šoli oz. fakulteti (v primeru delovne prakse)
 • Uporabniki zbirke: -Pooblaščeni delavci RIKOMA, Miha Kotar s.p. -DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari in v prostoru varnem pred poplavo v pisarni, avtoriziran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.03.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigam
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca oseb, ki opravljajo delo po delovršnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 16. člen, pogodba o štipendiranju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki za RIKOMA, Miha Kotar s.p. opravljajo dela po delovršni pogodbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev delovršnih pogodb -Iskanje oseb za občasna dela
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto ali do preklica osebne privolitve posameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča, davčna številka, EMŠO, številka osebnega (transakcijskega) računa, podatki o izplačilu
 • Uporabniki zbirke: -Pooblaščeni delavci RIKOMA, Miha Kotar s.p. -DURS -Drugi uporabniki na podlagi predpisov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari in v prostoru varnem pred poplavo v pisarni, avtoriziran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.03.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca oseb, posredovanih na delo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba s posredovalcem dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so za RIKOMA, Miha Kotar s.p. posredovane na delo po pogodbi s posredovalcem dela
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -Urejanje pravic in obveznosti oseb, posredovanih na delo -Iskanje oseb za občasna dela
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto ali do preklica osebne privolitve posameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča, davčna številka, EMŠO, številka osebnega (transakcijskega) računa, podatki o izplačilu
 • Uporabniki zbirke: -Pooblaščeni delavci RIKOMA, Miha Kotar s.p. -DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari in v prostoru varnem pred poplavo v pisarni, avtoriziran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15.03.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam