Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LASSANA FRIZERSKO PODJETJE D.D.
Sedež ali naslov: Cankarjeva cesta 3
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5067430000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Dopolnilno prostovoljno zdravstveno zavarovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so zavarovalci ali zavarovanci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun pri plačah
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Poslovodstvo, računovodstvo, kadrovska služba
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - Ime in priimek, - Spol, - Naslov, - EMŠO, - Datum in kraj rojstva, - Krvodajalec (Da/Ne), - Št. kartice zdravstvenega zavarovanja, - Davčna številka - Telefonska številka, - E-naslov, - Vrsta, številka, datum in kraj izdaje in datum veljavnosti osebnega dokumenta, - Podatki o plačniku (ime in priimek, EMŠO in naslov), - Zavarovalna premija, - Delodajalec, - Številka upravičenca pri ZPIZ, - Zavarovalnica, pri kateri ima sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, - Številka osebnega - Banka, pri kateri ima odprt osebni račun.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - Pooblaščeni delavci v Področju poslovne mreže, Službi centralne podpore, Področje informatike in bančne tehnologije, Pravni službi; - Vsi delavci, ki imajo z geslom dovoljen dostop do baze podatkov FIOS; - Zavarovalnica; - Odvetniške pisarne, ki zastopajo banko za navedeno področje; - Urad RS za preprečevanje pranja denarja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja (Ur.list RS št. 79/2001 in 59/2002); - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu Ime in priimek, - Spol, - Naslov, - EMŠO, - Datum in kraj rojstva, - Krvodajalec (Da/Ne), - Št. kartice zdravstvenega
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; - Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam