Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PLANIS D.O.O., PODJETJE CELOVITIH RAČUNALNIŠKIH REŠITEV
Sedež ali naslov: PODVINE 036
Poštna številka: 1410
Kraj: ZAGORJE OB SAVI
Matična številka: 1946234000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih + Plače

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Osnovni podatki: Vrsta evidence, ID delavca, matična številka, priimek, ime, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, EMŠO, datum zadnje spremembe, spol, ime očeta, stan, priimek ob rojstvu, davčna številka, stalno bivališče, začasno bivališče, družba, DD do vstopa v družbo, datum vstopa v družbo, delovno razmerje, datum izteka delovnega razmerja, datum zaposlitve za nedoločen čas, datum vstopa v skupino, delovno mesto, oddelek, tarifni razred, datum razporeditve, status, čas razporeditve, datum izteka razporeditve, število dni dopusta, datum prekinitve delovnega razmerja, vzrok prekinitve delovnega razmerja. Delavci – družinski člani: ime, priimek, datum rojstva, EMŠO, spol sorodstvene vezi, državljanstvo, zavarovanje, potrdilo, pripombe. Podatki za plače: Transakcijski račun, davčna uprava, staž, stalnost, tarifni razred, količnik, ocena, osnova, olajšava. Izobrazba: šola, smer izobrazbe, naziv strokovne izobrazbe, stopnja, leto dokončanja šole, izobraževanje ob delu, tečaji, seminarji. Zadnja zaposlitev: Pokojninska in predhodna DD v skupini, vsa predhodna delovna doba v skupini Ostalo: Prevoz, vrsta prevoza, invalidnost, opombe. Posebni podatki: datum in zapadlost zdr.pregleda, datum in zapadlost poučevanja VPD
 • Uporabniki zbirke: Planis d..o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Omara, v kateri se nahaja zbirka osebnih podatkov, je med delovnim časom in izven njega zaklenjena
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam