Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Jana Kapelj
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Kersnikova ul. 6
Naziv ali firma: ODVETNICA JANA KAPELJ
Sedež ali naslov: Kersnikova ul.6
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2032805000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dejavnosti po pooblastilu ali pogodbi ali na podlagi odločbe državnega organa
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, davčna št., stalno in začasno prebivališče, telefonska številka, zaposlitev, firma, sedež, tekoča stevilka upravnega oz. sodnega spisa, podatki o zadevi pravnega nasveta oz. vsi drugi podatki potrebni za izvajanje odvetniških storitev
 • Uporabniki zbirke: - sodišča, upravni organi in drugi državni organi oz. drugi udeleženci, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobitev osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenemu razmerju, - računovodski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih je zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delavnega časa zaklepajo. Osebni podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah in mizah, računalniki so zaklenjeni izven delovnega časa z gesli. Dostop do posebnih podatkov ima le pooblašečena oseba. Postopki in ukrepi za zavarovanje sebnih podatkov so natančneje določeni v Pravilniku o zavarovanju sebnih podatkov, ki ga je dne 10.12.2006 sprejela odvetnica Jana Kapelj.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam